Adunare Generala

Adunarea Generala este organul de conducere al Uniunii si este format din totalitatea membrilor acesteia.

Harta interactiva a Consiliilor Judetene din Romania unde puteti accesa individual site-ul institutiei
 

Harta


Membrii Consiliului Director al UNCJR

MARIAN OPRISAN

PRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA

ION PRIOTEASA

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

TIBERIU MARC

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

DUMITRU BUZATU

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

MARIAN PETRACHE

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

BORBOLY CSABA

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

GABRIEL VALER ZETEA

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

PETRE EMANOIL NEAGU

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

VASILE ILIUTA

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

PATAKI CSABA

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE

CRISTESCU DANUT IONEL

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

DOBRA CALIN IONEL

VICEPRESEDINTE

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS


 

Membrii UNCJR:

CONSILIUL JUDETEAN  ALBA

Presedinte

ION DUMITREL

foto

CONSILIUL JUDETEAN  ARAD

Presedinte

IUSTIN MARINEL CIONCA ARGHIR

foto

CONSILIUL JUDETEAN  ARGES

Presedinte

MANU CONSTANTIN DAN

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BACAU

Presedinte

SORIN BRASOVEANU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BIHOR

Presedinte

PASZTOR SANDOR

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BISTRITA -NASAUD

Presedinte

EMIL RADU MOLDOVAN

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BOTOSANI

Presedinte

MACALETI COSTICA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BRASOV

Presedinte

ADRIAN IOAN VESTEA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BRAILA

Presedinte

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

foto

CONSILIUL JUDETEAN  BUZAU

Presedinte

PETRE EMANOIL NEAGU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  CARAS-SEVERIN

Presedinte

SILVIU HURDUZEU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  CALARASI

Presedinte

VASILE ILIUTA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  CLUJ

Presedinte

TISE ALIN PAUNEL

foto

CONSILIUL JUDETEAN  CONSTANTA

Presedinte

TUTUIANU MARIUS HORIA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  COVASNA

Presedinte

TAMAS SANDOR

foto

CONSILIUL JUDETEAN  DIMBOVITA

Presedinte

OPREA ALEXANDRU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  DOLJ

Presedinte

ION PRIOTEASA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  GALATI

Presedinte

FOTEA COSTEL

foto

CONSILIUL JUDETEAN  GIURGIU

Presedinte

MINA MARIAN

foto

CONSILIUL JUDETEAN  GORJ

Presedinte

COSMIN MIHAI POPESCU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  HARGHITA

Presedinte

BORBOLY CSABA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  HUNEDOARA

Presedinte

NISTOR LAURENTIU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  IALOMITA

Presedinte

MORARU VICTOR

foto

CONSILIUL JUDETEAN  IASI

Presedinte

POPA MARICEL

foto

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV

Presedinte

MARIAN PETRACHE

foto

CONSILIUL JUDETEAN  MARAMURES

Presedinte

ZETEA GABRIEL VALER

foto

CONSILIUL JUDETEAN  MEHEDINTI

Presedinte

ALADIN GIGI GEORGESCU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  MURES

Presedinte

PETER FERENC

foto

CONSILIUL JUDETEAN  NEAMT

Presedinte

IONEL ARSENE

foto

CONSILIUL JUDETEAN  OLT

Presedinte

OPRESCU MARIUS

foto

CONSILIUL JUDETEAN  PRAHOVA

Presedinte

TOADER BOGDAN ANDREI

foto

CONSILIUL JUDETEAN  SATU MARE

Presedinte

PATAKI CSABA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  SALAJ

Presedinte

TIBERIU MARC

foto

CONSILIUL JUDETEAN  SIBIU

Presedinte

CIMPEAN DANIELA

foto

CONSILIUL JUDETEAN  SUCEAVA

Presedinte

GHEORGHE FLUTUR

foto

CONSILIUL JUDETEAN  TELEORMAN

Presedinte

CRISTESCU IONEL DANUT

foto

CONSILIUL JUDETEAN  TIMIS

Presedinte

CALIN DOBRA 

foto

CONSILIUL JUDETEAN  TULCEA

Presedinte

HORIA TEODORESCU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  VASLUI

Presedinte

DUMITRU BUZATU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  VILCEA

Presedinte

CONSTANTIN RADULESCU

foto

CONSILIUL JUDETEAN  VRANCEA

Presedinte

MARIAN OPRISAN

foto

 

 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea Presedintelui Uniunii
 • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 • alegerea şi revocarea cenzorului;
 • înfiinţarea de filiale;
 •  modificarea si completarea statutului;
 • dizolvarea şi lichidarea uniunii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • numeste, cu votul deschis al majoritatii membrilor prezenti, reprezentantul UNCJR in relatia cu autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova;
 • hotaraste incheierea de acorduri de parteneriat/ colaborare/ cooperare cu diferite organizatii, asociatii si alte institutii din tara sau strainatate in vederea realizarii scopurilor specifice statutare;
 • orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare care au loc odata la 2 luni, la convocarea Presedintelui Uniunii.

Adunarea Generala se poate intruni si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui, precum si  la cererea Consiliului Director sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor Uniunii, adresata presedintelui.

Convocarea Adunarii Generale se face in scris, prin decizia Presedintelui, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei.

In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia. Materialele sedintei vor fi transmise membrilor Uniunii prin intermediul postei electronice intr-un interval de timp rezonabil.

Suplimentarea ordinii de zi se poate face la propunerea motivata a oricarui membru al Uniunii, numai pentru probleme urgente care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Sedintele Adunarii Generale se desfasoara legal in prezenta majoritatii membrilor sai.
La sedinte participa membrii Uniunii prin reprezentantii legali sau prin imputernicitii acestora.
Sedintele Adunarii Generale sunt conduse de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul lui desemnat de acesta prin decizie.
In exercitarea atributiilor sale, Adunarea Generala adopta hotarari cu votul deschis al majoritatii membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor cand prezentul statut cere o alta majoritate.
Hotararile privind excluderea unui membru, conform cazului prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a) si cele privind dizolvarea Uniunii se adopta cu votul a 2/3 din numarul membrilor Uniunii.
Hotararile privind alegerea Presedintelui Uniunii se adopta cu votul secret al majoritatii membrilor Uniunii.
Hotararile privind alegerea si revocarea cenzorului se adopta cu votul deschis al majoritatii membrilor Uniunii.
La propunerea Consiliului Director hotararile cu caracter tehnic- operativ se pot adopta prin votul exprimat in scris si vor fi supuse ratificarii la prima Adunare Generala a UNCJR.
Hotararile adoptate sunt aduse la cunostinta tuturor membrilor si persoanelor interesate de catre personalul structurii executive a UNCJR.
Hotararile se semneaza de catre presedintele Uniunii, iar in lipsa acestuia de catre secretarul general.
Hotararile adoptate de Adunarea generala in limitele legii si ale prezentului statut, sunt obligatorii si pentru membrii care nu au fost prezenti la sedinta sau au votat impotriva.
Hotararile adunarii generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii uniunii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Sedintele Adunarii generale sunt publice, cu exceptia cazurilor cand se hotaraste altfel.
Dezbaterile din sedintele Adunarii generale, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare membru al Uniunii se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de directorul executiv al Uniunii si semnat de Presedinte.
Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei care va fi numerotat, semnat si sigilat.

La lucrarile sedintei pot asista si lua cuvantul Primul – Ministru, Viceprim-Ministrii, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, precum si alte persoane invitate de Presedinte.

 

Pentru a consulta Statutul UNCJR va rugam dati click aici.

Botosani Suceava Maramures Bistrita-Nasaud Baia Mare Bihor Salaj Cluj Mures Harghita Neamt Iasi Bacau Vaslui Galati Vrancea Covasna Brasov Sibiu Alba Hunedoara Arad Timis Caras Severin Gorj Mehedinti Valcea Dolj Arges Dambovita Prahova Buzau Braila Tulcea Teleorman Giurgiu Ilfov Ialomita Calarasi Constanta Olt


Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe