CCRE

UNCJR este membră, din 2006, a Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa (CCRE). CCRE este cea mai mare organizație de autorități locale şi regionale din Europa, înființată la Geneva în 1951, care include, în prezent peste 57 de membri (asociații naționale de oraşe, provincii şi regiuni) din 41 de țări, reprezentând circa 150.000 de comunități locale.

 

Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa îşi desfaşoară activitatea pentru a promova o Europă unită bazată pe autonomie locală și regională și democrație. Pentru a atinge acest obiectiv, asociația încearcă să influențeze viitorul Europei prin creșterea contribuției autorităților locale și regionale în influențarea legislației și politicilor UE, promovarea schimbului de informații la nivel local și regional și cooperarea cu parteneri din întreaga lume.

 

La inițiativa sa şi în strânsă colaborare cu Direcția Generală Educație si Cultură a Comisiei Europene, a fost creată o rețea de înfrățiri între autorități locale unică în Europa, care cuprinde în prezent aproximativ 26.000 de astfel de parteneriate.

 

Cele două organe decizionale ale acestei organizații sunt Comitetul Director și Biroul Executiv.

Comitetul director este organul principal de luare a deciziilor, care se întâlnește, de regulă, de două ori pe an. Compoziția sa reflectă componentele naționale ale CCRE pe o scară de la 2 locuri pentru state cu mai puțin de 100.000 de locuitori la 8 locuri pentru statele cu mai mult de 75 de milioane de locuitori. României îi sunt alocate 5 locuri, ce trebuie distribuite între cele 4 asociaţii de autorităţi locale.

Biroul Executiv este mai mic, pentru decizii între ședințele comitetului director. Se întâlnește în mod normal de două ori pe an.

 

Președintele CCRE (în prezent, dl Wolfgang Schuster, fostul primar al oraşului Stuttgart) și membrii preşedinției, sunt aleși de către Comitetul Director pentru un mandat de trei ani. CCRE are, de asemenea, nouă vicepreședinți. Sediile Secretariatului General sunt stabilite la Paris şi Bruxelles.

 

Domeniile în care CCRE este activ acoperă un  câmp larg de activități : transporturi, politică regională, protecția mediului, egalitatea de şanse, guvernanță, înfrățiri, etc. UNCJR participă la grupurile de lucru ale acestei organizații, la consultările publice, luările de poziție față de propunerile de directive sau regulamente ale Comisiei Europene, etc.

 

Totodată, CCRE constituie secţiunea europeană a Organizaţiei Mondiale Unificate – Oraşe şi Guverne Locale Unite (CGLU).

Comisiile şi grupurile de lucru ale CCRE sunt:

-          Platforma tematică: Dezvoltare teritorială şi locală durabilă,

-          Focus-group: Politica de coeziune,

-          Platforma de cooperare: CGLU Europa,

-          Platforma tematică: Eficacitate în utilizarea resurselor şi mediu,

-          Focus-grup: Eficacitate energetică,

-          Focus-grup: Calitatea aerului,

-          Focus-grup: Apa,

-          Focus-grup: Deşeuri,

-          Platforma tematică: Guverne locale şi regionale în calitate de angajatori şi prestatori de servicii,

-          Focus-grup: Guverne locale şi regionale în calitate de angajatori,

-          Focus-grup: Achiziții publice,

-          Focus-grup: Concesionări de servicii,

-          Comisia: Guvernanță şi cetățenie,

-          Focus-grup: Înfrățiri,

-          Focus-grup: Lobbying,

-          Rețea tematică : Dialog inter-generațional,

-          Rețea tematică: Diversitate şi integrare,

-          Comisie permanentă : Egalitatea femeilor şi bărbaților în viața locală,

-          Observatorul  Cartei europene pentru egalitatea  femeilor şi bărbaților în viața locală,

-          Focus-grup: Cooperare internațională şi parteneriat,

-          Platforma privind lărgirea Uniunii Europene,

-          Observatorul pentru impactul crizei asupra colectivităților locale şi regionale şi pentru descentralizare.

 

 
Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe