OPORTUNITATI

Va retransmitem proiectul - pilot "Erasmus pentru tinerii antreprenori la nivel global"Va retransmitem cererea de propuneri de proiecte " proiect-pilot "Erasmus pentru tinerii antreprenori la nivel global", cu rugamintea de a prelua informatiile corectate mai jos.   În martie 2020, Comisia Europeana a adoptat noua sa strategie pentru IMM-uri pentru a crea o Europa durabila si digitala, în care reitereaza importanta îmbunatatirii accesului la piete, la scara europeana si globala, pentru IMM-urile, start-up-urile si antreprenorii europeni. Printre actiunile cheie identificate pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia enumera extinderea schemei actuale „Erasmus pentru tinerii antreprenori” la nivel global. De subliniat, de asemenea, ca, în cadrul noului program pentru piata unica (2021-2027), componenta COSME prevede finantari suplimentare pentru schema „Erasmus pentru tineri antreprenori”.   Titlul cererii : « Erasmus pentru tinerii antreprenori – Global »   Actuala cerere de propuneri de proiecte se adreseaza consortiilor care doresc sa gestioneze un program de mobilitate al tinerilor antreprenori inovatori din UE în urmatoarele tari terte: Canada, Israel, SUA, Singapore, Taiwan (China), Coreea de Sud. Aceste organizatii vor recruta si asista antreprenorii pentru a participa la program, organizând schimburile în strainatate. Mobilitatea va avea o durata de 1 pâna la 3 luni si se va baza pe experienta de implementare a programului Erasmus pentru tinerii antreprenori (EYE) din actuala perioada de programare.   Eligibilitate: orice entitate publica sau privata implicata în domeniul afacerilor economice si sprijinului pentru întreprinderi. Data limita pentru depunerea propunerilor: 23 septembrie 2020. Bugetul total al cererii: 5.581.701 €; 750.000€ maximum/proiect, 75% din totalul costurilor eligibile pentru management. Fisa de prezentare se regaseste în anexa.  

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe