OPORTUNITATI

Titlul apelului: DAPHNE III combaterea violentei impotriva copiiilor, tinerilor, femeilor si protejarea victimelor si grupurilor de risc cerere de proiecte 2013 Program: DAPHNE III COMBATEREA VIOLENTEI

Comunicare UNCJR
 Fisa redactata de catre www.uncjr.ro Biroul de Reprezentare de la Bruxelles
Titlul apelului: DAPHNE III – combaterea violentei împotriva copiiilor, tinerilor, femeilor si protejarea victimelor
si grupurilor de risc – cerere de proiecte 2013
Program: DAPHNE III – COMBATEREA VIOLENTEI
Referinta: JUST/2013/DAP/AG
Domenii: afaceri sociale, tineret, drepturile omului, informare, sanatate
Buget/Suma acordata pe
proiect
Data de depunere Eligibilitate Tari/Regiuni
11.404.000 €;
maximum 80% din costurile
eligibile si cel putin 75.000
€/proiect
30 octombrie 2013 autoritati locale/regionale,
asociatii, camere, agentii,
scoli si universitati, ONGuri,
centre de formare
state membre UE, tari ale
Spatiului Economic European
(Islanda, Norvegia si
Liechtenstein)
Proiectele depuse spre cofinantare trebuie sa respecte obiectivele si prioritatile programului
DAPHNE III.
Prioritati :
◘ sprijin pentru victimele violentei;
◘ masuri de interventie si de protectie a victimelor ;
◘ copiii – victime ale intimidarilor la scoala;
◘ prevenirea violentei împotriva copiiilor, tinerilor si femeilor prin proiecte care vizeaza
schimbarea atitudinilor si comportamentelor în contextul sexualizarii;
◘ sensibilizare privind violenta împotriva femeilor.
Obiective :
- prevenirea si combaterea oricarei forme de violenta survenita în spatiul public sau privat
împotriva copiiilor, adolescentilor si femeilor, prin luarea de masuri preventive si oferirea unei
asistente victimelor si grupurilor cu risc;
- asistenta si incurajarea ONG-urilor si a altor institutii/organizatii active în protectia împotriva
violentei, prevenirea acesteia si asistenta pentru victime;
- sensibilizarea publicului tinta, dar si a altora sau altor spatii geografice si difuzarea
rezultatelor obtinute în cadrul celor 2 programe DAPHNE (celui trecut si cel în curs);
- crearea de retele multidisciplinare în domeniu;
- asigurarea dezvoltarii unei baze de cunostinte, schimb de informatie si difuzare de bune
practici, incluzând formare, vizite de studiu si schimb de personal;
- studiul fenomenelor legate de violenta, cercetarea si combaterea cauzelor primare ale
violentei la toate nivelurile societatii.
Actiuni finantate:
Proiecte transnationale care sa contribuie la prioritatile mai sus mentionate:
- dezvoltare si schimb de bune practici;
Informatii
suplimentare:
√ durata proiectelor
poate fi de maximum
24 de luni;
√ cererea de
cofinantare trebuie sa
fie introdusa prin
sistemul PRIAMOS ;
√ institutiile publice
de nivel
central/national nu
sunt eligibile;
√ criterii de
parteneriat: cel putin
2 organizatii/institutii
(coordonator si
partener) din cel putin
2 state membre.
Daca un partener
provine din Spatiul
Economic European,
proiectul trebuie sa
asocieze cel putin
alte 2 organizatii din 2
state membre diferite.
Prioritati, obiective si actiuni finantate:
Comunicare UNCJR Fisa redactata de catre
www.uncjr.ro Biroul de Reprezentare de la Bruxelles
- cartografiere a serviciilor existente orientate în domeniul sprijinirii victimelor împotriva
violentei.
Grupuri tinta:
-familii, profesori si educatori, lucratori sociali, politie, autoritati militare locale, regionale si
nationale, personal medical si paramedical, personal judiciar, ONG-uri, sindicate si comunitati
religioase;
- cererea trebuie sa se adreseze copiiilor, tinerilor si femeilor victime/cu risc potential de a fi
victime ale violentei.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_ag_en.htm
Comisia europeana
DG Justitie
Rue de la Loi 200
Bruxelles, Belgia
-detalii legate de aceasta cerere de propuneri pot fi oferite la: [email protected] ;
-detalii privind înscrierea în sistemul PRIAMOS pot fi oferite la :
Sursa de informare si documente:
Institutie responsabila

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe