OPORTUNITATI

Propuneri de proiecte a programului „Mecanismul de Protecție Civilā al Uniunii″Actuala cerere este gestionatā direct de Comisie, prin Direcția generală pentru Protecția civilă europeană și Operațiuni de ajutor umanitar (DG ECHO) de la Bruxelles. Finanțarea acoperă următoarele 2 tematici: - UCPM-2021-PP-CBR - Prevenire și pregătire pentru riscurile transfrontaliere ; - UCPM-2021-PP-MARIPOL - Prevenire și pregătire pentru poluarea marinā și în zonele cotiere. Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit prin: - Decizia UE 1313/2013, act de bază; - Regulamentul UE 2018/1046. Ambele documente, varianta în limba românā, se regāsesc în anexā.   Eligibilitate: entitāți publice şi private, organizații internaționale din statele membre, țārile IPA şi țārile din vecinatate (lista se aflā in textul oficial al cererii – țārile vecine României, care nu sunt state membre ale UE, sunt, de asemenea, eligibile: Republica Moldova, Serbia şi Ucraina); administațiile locale, județene şi regionale sunt direct eligibile.   Bugetul total al cererii3.500.000 €; se acordā maximum 85% cofinanțare din totalul costurilor eligibile Pe platforma pusā la dispoziție de Comisia europeanā pentru entitāțile care doresc sā-şi anunțe intenția de parteneriat se regāsesc deja 2 propuneri din Republica Cehā şi Austria. Data de depunerea a aplicațiilor8 iunie 2021


Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe