OPORTUNITATI

Propunere de parteneriat pentru tineri - regiunea Murcia, Spania, programul Erasmus+Fundatia Seneca (Regiunea Murcia, Spania) cauta parteneri interesati sa participe la un proiect „Erasmus+”, Parteneriate strategice pentru tineret.
Scopul acestei propuneri de proiect este de a dezvolta gândirea stiintifica în rândul tinerilor prin dezvoltarea unei platforme educationale stiintifice online pentru îmbunatatirea competentelor si abilitatilor de angajare ale tinerilor.
Gândirea stiintifica este un instrument necesar într-o lume caracterizata de schimbare si complexitate, iar dezvoltarea ei în societate (nu numai în sala de clasa) poate îmbunatati atat calitatea învatarii tinerilor, cât si un set de abilitati specifice noi, pentru a favoriza gradul de angajare si incluziunea sociala a tinerilor.

Principalele grupuri tinta: tineri cu vârste peste 16 ani, cu accent deosebit pentru grupurile mai vulnerabile, precum NEET-uri (Not in Education, Employment or Training, cu alte cuvinte, nici elev/student, nici angajat si nici stagiar), tineri din migratie si cei din alte circumstante de excludere sociala.
Profilul partenerilor: organizatii de tineret, municipalitati, autoritati publice regionale, agentii care promoveaza stiinta în rândul tinerilor, organizatii pentru ocuparea fortei de munca, institutii de formare (nu institutii de învățământ), experti din organizații în dezvoltarea instrumentelor educationale tehnologice.   Durata: 24 de luni
Buget: aproximativ 270.000 €
Organizatiile interesate, sunt rugate sa trimite formularul de informare privind partenerii (PIF) completat la urmatoarea adresa de e-mail, cel târziu la 24 aprilie[email protected]. Formularul se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe