OPORTUNITATI

Propunere de parteneriat in domeniul formarii si consilierii tinerilor pentru obtinerea unui loc de munca intr-un alt stat membru al Uniunii EuropenePropunerea este facuta de catre Consortiul Red Local (http://www.redlocal-madrid.org/) din comunitatea autonoma Madrid (Spania), un sindicat regional activ în sprijinirea Dialogului Social European. Cerere de propuneri de proiecte: VP/2013/014 Actiuni pregatitoare “Primul tau job EURES” (Preparatory actions “Your first Eures job”). O scurta fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici) Cofinantare: pâna la 95% din totalul costurilor eligibile; vor fi cofinantate între 5 si 10 proiecte. Parteneri: sunt cautati 5 parteneri din cele 28 de state membre – institutii publice, private sau din sectorul tertiar cu sau fara profit; partenerii trebuie sa aiba ca misiune principala furnizarea de servicii generale de ocupare, consiliere pentru schimbare de job, formare sau stagii pentru candidatii ucenici în diverse sectoare economice si servicii orientate spre client, cum ar fi informatii, formare, orientare si reorientare profesionala, mentorat, asistenta în vederea integrarii sau echivalent.     Data limita de depunere a aplicatiilor: 10 decembrie 2013. Toate detaliile privind cererea de propuneri de proiecte : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes Contact pentru detalii si manifestarea interesului: Sara Sanchez Corrochano, Red Local, tel: +34 902 12 04 12, fax: +34 914 02 15 74, email:[email protected].

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe