OPORTUNITATI

Propunere de parteneriat - Europa pentru cetateni, masura 2 - Town Twinning, ItaliaMunicipalitatea Granze, în parteneriat cu provincia Padova si alte entitati locale din regiunea italiana Veneto, cauta parteneri pentru un proiect ce urmeaza sa fie depus ca propunere la cererea viitoare a programului « Europa pentru cetateni », masura 2 – « Infratirea oraselor ».   Scopul principal al proiectului este de a reuni cetatenii, institutiile, ONG-urile partenerilor pentru sarbatorirea diversitatii. Partenerii îsi vor prezenta caracteristicile culturale si sociale, precum si initiativele sportive si de agrement tipice. Proiectul are în vedere întâlniri cu eurodeputati si autoritatile locale cu privire la viitorul Europei din punctul de vedere al puterii/impactului sportului si al colaborarii în echipa pentru a facilita dialogul, arta negocierii, a compromisului si a gândirii pasnice pe fundalul unei Uniuni multiculturale.   Titlul propunerii: “Comuni senza frontier” - Municipalities without borders (municipalitati fara frontier);  Termen-limita pentru manifestarea interesului: 10 decembrie 2019 (termen-limita pentru depunerea aplicatiei: 3 februarie 2020)Parteneri cautati: orase, comitete de infratire sau organizatii non-profit care reprezinta autoritati locale Contact pentru detalii si manifestarea interesului : [email protected] O fisa de prezentare se regaseste in anexa acestei informari.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe