OPORTUNITATI

Proiectul Tineri pentru Romania - taberele 2017

Un parteneriat de succes între UNCJR ṣi asociaṭia belgiană „Jeunes en Roumanie” în sprijinul satelor româneṣti
 
Uniunea Naṭională a Consiliilor Judeṭene din România (UNCJR) sprijină de aproape 10 ani un proiect de voluntariat iniṭiat în 2002 de către asociaţia belgiană „Solidaritate Horia-Quévy” ṣi continuat din 2012 de asociaţia „Jeunes en Roumanie”.Iniṭiativa „Tineri pentru România” constă în organizarea anuală de tabere de scouts (pionieri) belgieni în vederea desfăşurării de activităţi de voluntariat în folosul comunităţilor locale din România.
 
Circa 5.000 de tineri belgieni s-au deplasat, până în prezent, în satele româneṣti pentru a organiza activităţi de animaţie cu copiii sau pentru a realiza mici şantiere de renovare, de ecologizare sau ajutorare a localnicilor. În 2017, au fost organizate18 tabere în judeṭele: Argeṣ, Bacău, Botoṣani, Buzău, Caraṣ Severin, Cluj, Dâmboviṭa, Harghita, Iaṣi, Mureṣ, Prahova, Timiṣ ṣi Vâlcea.
 
Astfel, la nivelul Asociaţiei „Jeunes en Roumanie”, trei tipuri de proiecte implementate pe parcursul a 10 zile, de obicei în luna iulie, sunt avute în vedere:
a)      animaţie pentru copiii între 6 şi 12 ani: tinerii belgieni organizează jocuri, animaţii educative sau sportive cu copiii din localitate, mai ales cu cei care nu au posibilităṭi să plece în vacanṭă;
b)     şantiere de renovare, ajutor pentru săteni, etc.: sprijinirea sătenilor/autorităţilor locale la lucrările uşoare de renovare, cum ar fi, spre exemplu, amenajarea unei săli de clasă (zugrăvit, înlocuirea parchetului, repararea băncilor, etc.), reparaţii simple (garduri, etc.) şi chiar ajutorarea sătenilor vârstnici la lucrările câmpului sau în gospodării, etc.
c)      şantiere ecologice: tinerii voluntari belgieni sensibilizează populaţia locală faţă de problemele legate de protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor, ajută la colectarea deṣeurilor din locurile publice, la educarea pentru trierea acestora sau confecţionează panouri de informare prin care populaţia locală este invitată să respecte şi să protejeze mediul înconjurător.
„Tineri pentru România” poate fi considerat un model de voluntariat european între societatea civilă ṣi autorităṭile locale care contribuie durabil la conştientizarea, cât mai extinsă, a publicului larg cu privire la valoarea acestuia pentru societate, la potenţialul său ca formă de responsabilitate socială ce poate fi asumată atât la nivel individual cât și instituţional. 
 
Surse de informare :
Asociaṭia „Jeunes en Roumanie″: https://www.facebook.com/ jeunesenroumanie/
Tabăra 2017 de la Mioveni, Argeṣ : http://www.bitpress.ro/ educatie/proiectul-tineri- pentru-romania-la-mioveni- 1247441
Tabăra 2017 de la Mihai Viteazu, Cluj : https://www.ziarul21.ro/ educatie/proiect- international-tineri-pentru- romania-la-scoala-gimnaziala- mihai-voda-com-mihai-viteazu/
Tabăra 2017 de la Răducăneni, Iaṣi : https://www.bzi.ro/jeunes-en- roumanie-la-raducaneni-o- experienta-minunata-a-micilor- pionieri-ieseni-si-belgieni- foto-613245

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe