OPORTUNITATI

Programul european de cooperare ESPON 2020 - cerere pentru propuneri de analize focalizateSecretariatul programului european ESPON, mandatat sa gestioneze fondurile europene disponibile pentru analizele teritoriale paneuropene, a deschis, pâna la 28 iunie 2019, cererea adresata partilor interesate - factori de decizie si experti - din administratiile locale, regionale si nationale de a prezenta propuneri de analize focalizate. Cererea de propuneri are la baza obiectivul specific 2 (SO2) al programului ESPON 2014-2020, respectiv „Un transfer de cunostinte îmbunatatit si utilizarea sprijinului analitic”.
Solicitantii eligibili pot fi institutii nationale, regionale sau locale implicate în dezvoltarea de politici publice, strategii, analize si cooperare teritoriale, etc. Partile interesate pot candida individual sau pot forma grupuri/consortii din mai multe institutii care au probleme si necesitati comune. Deoarece analizele focalizate ale ESPON vizeaza obtinerea unor cunostinte practice privind spatiul european, reutilizabile în procesele de luare a deciziilor si în strategiile de management, candidatii vor trebui sa îsi bazeze propunerile de tematici pe identificarea nevoilor lor în ceea ce priveste dezvoltarea politicilor si planificarea regionala, integrând în acelasi timp o perspectiva europeana. În decurs de un an, propunerilor selectate li se vor oferi urmatoarele:
- sprijin administrativ si tehnic pentru proiectarea termenilor de referinta care au o legatura directa cu întrebarile solicitantilor si în conformitate cu programul de cooperare ESPON;
- asistenta tehnica permanenta din partea echipei de experti a ESPON pentru a se asigura progresul activitatii si calitatea rezultatelor;
- un buget dedicat, în general de aproximativ 250.000 €, pentru finantarea unui studiu la nivel înalt condus de experti selectati cu atentie din întreaga Europa (prin proceduri de achizitii publice);
- acces la instrumentele ESPON si la o baza de date cu indicatori la nivel european;
- oportunitati de a învata împreuna cu alti colegii europeni si de a împartasi dovezi si experiente cu alte parti interesate;
- participare la evenimentele organizate de ESPON, realizate, în mod obisnuit, în cooperare cu presedintiile UE, pentru conectarea cu o comunitate internationala de factori de decizie si experti.
Propunerile selectate vor fi apoi transformate în cereri de oferte pentru a finanta realizarea analizelor de catre cercetatorii europeni, în colaborare cu practicienii care le-au initiat. Aplicatiile se pot face numai digital; informatiile detaliate privind formularul de aplicare si ghidul beneficiarului pot fi descarcate la adresa: https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses. Întrebarile privind aceasta cerere trebuie adresate direct secretariatului ESPON, la email-ul pus la dispozitia celor interesati: [email protected]. Schimbul de idei pe aceasta tema si cautarea de parteneri sunt posibile pe LinkedIn group "ESPON stakeholders".

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe