OPORTUNITATI

"Orizont 2020" - sprijin pentru autoritatile publice locale si regionale pentru indeplinirea obiectivelor Uniunii energeticeComisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocari societale” pe tema implicarii autoritatilor locale si regionale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea independentei energetice si eficacitatii utilizarii acesteia în Uniunea Europeana.   Titlul cererii: „Sprijin pentru autoritatile publice sa implementeze Uniunea Energetica” Tematica: „Sa construim un viitor rezilient la clima si cu emisii reduse de carbon”   Context: Autoritatile publice locale si regionale au un rol esential în stabilirea unor strategii ambitioase de eficienta energetica, de exemplu în cadrul initiativelor „Pactul primarilor pentru clima si energie”, „Orase si comunitati inteligente” sau "Energie curata pentru toate insulele". Angajamentul politic la nivel local ar trebui consolidat, iar accentul ar trebui sa se îndrepte spre punerea în aplicare si monitorizarea eficienta a solutiilor si actiunilor concrete de eficienta energetica care pot contribui la modernizarea și decarbonizarea economiei europene.   Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 4 septembrie 2018 Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program   Buget disponibil: 8.000.000 €   Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe