OPORTUNITATI

Noul Cod de Procedură CivilăEAG furnizor autorizat A.N.C. (C.N.F.P.A.) înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor, organizează curs de perfecţionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale Noul Cod de Procedură Civilă / Workshop – Schimbări majore în procedura civilă. Aspecte şi reglementări fundamentale. 20 – 22 Septembrie 2013, Sinaia, Hotel Rina Sinaia Lector: Bogdan Dumitrache – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Noului Cod de Procedură Civilă, al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a NCC şi a NCPC Tematica abordată:
1. Drept tranzitoriu. Schimbarea regulilor de aplicare în timp a legii procesuale. Implicaţii practice: „coabitarea” procedurii vechi cu procedura nouă.
2. Modificări relevante în proceduri accelerate de recuperare a debitelor: noua reglementare a ordonanţei de plată.
3. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiuni: condiţii, procedura în faţa executorului.
4. Detalierea regimului juridic al măsurilor asigurătorii.
5. Titlurile executorii în reglementarea Noului Cod de Procedură Civilă.
6. Noutăţi în executarea silită.
7. Apelul în Noul Cod de Procedură Civilă.
8. Noutăți în materia ordonanţei preşedinţiale.
9. Ordonanţa de plată (somaţia): comunicare, necesitatea cererii prealabile, durata procesului etc.
10. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
11. Discuție asupra impactului Noului Cod de procedură civilă asupra cererilor în materia contenciosului administrativ
12. Dezbateri şi discuţii pe studii de caz.
13. Alte teme de interes la cererea participanţilor.
Se asigură mapă de lucru şi suport de curs. Taxa Instruire: 760 lei/participant
Servicii turistice: 680 lei/participant (TVA inclus) / serviciile turistice sunt opţionale
Aavantaje! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de EAGroup
Certificat de Absolvire: La sfârşitul sesiunii in urma evaluării, se acordă certificat de absolvire pentru ocupaţia “consilier juridic”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii absolvirii de studii superioare în domeniul juridic.
Înscrieri: Participarea are loc în baza formularului de înscriere solicitat la: 031 428 37 35, 0234 313 320, [email protected]
Termen de înscriere: 13 septembrie 2013
Coordonator de curs – Loredana Ilie: 0753-025982  

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe