OPORTUNITATI

Manualul drepturilor omului pentru autoritățile locale si regionale.Congresul Puterilor Locale si Regionale al Consiliului Europei pregătește cel de-al doilea volum al Manualului drepturilor omului pentru autoritățile locale si regionale. În acest context, secretariatul Congresului invită autoritățile locale din țările membre să transmită exemple de bune practici implementate în municipalitățile sau regiunile lor în domeniul drepturilor sociale, pentru a fi evidențiate în acest manual. În cadrul reuniunii sale din 3 iulie 2019, Comisia de Monitorizare a Congresului a decis că al doilea volum al manualului va fi dedicat drepturilor sociale. În consecință, acest volum va viza, printre altele, domeniile de acțiune ale autorităților locale și regionale, cum ar fi educația, munca, locuințele, sănătatea, securitatea socială și bunăstarea, incluziunea socială și integrarea. O dezbatere în Camera Regiunilor în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Congresului din octombrie 2016 a fost dedicată drepturilor sociale și a oferit deja o imagine de ansamblu asupra bunelor practici implementate în acest domeniu la nivel regional. Bunele practici în gestionarea actualei crize de sănătate, în ceea ce privește drepturile sociale vor fi, de asemenea, abordate în acest volum, având în vedere ca există, cu siguranță, exemple foarte relevante în toate statele membre de răspuns la criza COVID-19, multe dintre ele fiind dezvoltate și puse în aplicare de orașe și regiuni, si care merită să fie împărtășite cu un public mai larg. Exemplele relevante de bune practici din regiunea dumneavoastră pot fi trimise împreună cu numele proiectului și a persoanei de contact la adresa :[email protected], de preferat într-una din cele două limbi oficiale ale Consiliului Europei (engleză sau franceză), sau în limba română (urmând ca traducerea să fie efectuată prin grija echipei UNCJR). Pentru întrebări sau mai multe informații, nu ezitați să contactați Secretariatul delegației României la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (aceeași adresă email).

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe