OPORTUNITATI

Managementul şi gestiunea informaţiilor clasificateManagementul şi gestiunea informaţiilor clasificate / workshop -  medierea conflictelor şi crizelor generate de gestionarea deficitară a informaţiilor 19 – 22 Septembrie 2013, Sinaia, Hotel Rina Sinaia Lector: Prof.univ.dr.Neculae Năbârjoiu – specialist în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, managementul resurselor Tematica abordată: 1. Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în toate situaţiile. 2. Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management. 3. Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar. 4. Managementul informaţiilor clasificate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC). 5. Sisteme de management al informaţiilor şi riscurilor de securitate: disfuncţii, vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului. 6. Soluţii de rezolvare a controversei dintre mass-media şi aparătorii de secrete; parcurgerea paşilor medierii conflictelor şi crizelor generate de proasta gestionare a informaţiilor. 7. Informaţii clasificate: limite ale accesului la informaţii, nevoia de securitate a informaţiilor, informaţia clasificată – suport al strategiei de securitate, stadiul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul securităţii informaţiilor. 8. Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate – coordonate comune: NATO şi Uniunea Europeană, Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a informaţiilor clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, autorităţi abilitate de securitate, organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii sau companii, compartimente specializate pentru gestionarea informaţiilor clasificate. 9. Fundamentarea dezbaterilor apelând la studii de caz reţinute de istorie şi din actualitate, la aspecte concludente de geopolitică, geostrategie şi securitate. 10. Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii NATO/UE clasificate. 11. Aplicarea principiilor managementului incidentelor de securitate. Se asigură mapă de lucru şi suport de curs. Taxa Instruire • 850 lei/participant (certificare ANFP si ANC) • 650 lei /participant (certificare ANFP) Servicii cazare: 950 lei/participant (TVA inclus) / serviciile turistice sunt opţionale Avantaje! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de EAGroup Atestarea formării: Atestarea finalizării programului de perfecţionare A.N.F.P., va fi concretizată într-un certificat, având ca principală condiţie obligatorie, participarea efectivă şi activă la program Certificat de absolvire: În urma evaluării, se acordă certificat de absolvire a cursului de perfecţionare pentru ocupaţia “Manager”, Cod COR 112029. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Înscrieri: Participarea are loc în baza formularului de înscriere solicitat la: 031 428 37 35, 0234 313 320, [email protected] Termen de înscriere: 13 Septembrie 2013 Coordonator de curs – Crenguţa Călin Ghioc: 0753-025987 Director Eveniment Nadina Cojocaru: 0753-025978  

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe