OPORTUNITATI

Finantare programul european Orizont 2020" - Transformari socio-economice si culturale n contextul celei de-a patra revolutii industriale"Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2020 din cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocari societale”, „Transformari socio-economice si culturale în contextul celei de-a patra revolutii industriale”.   Tematici de interes pentru autoritatile locale/judetene: „Impactul transformator al tehnologiilor disruptive asupra serviciilor publice” - 11.000.000 €; „„Abordari inovatoare pentru dezvoltarea urbana si regionala prin turismul cultural”” - 8.000.000 €; „Cultura dincolo de frontiere - Facilitarea inovarii si a cooperarii pentru cercetare între muzeele si siturile europene de patrimoniu” - 6.000.000 €; „Schema de îndrumare pentru scoli: integrarea inovatiei prin raspândirea practicilor didactice avansate bazate pe TIC ″ - 2.000.000 €; „Îmbunatatirea accesului si utilizarii educatiei pentru a inversa inegalitatile″ - 10.000.000 €   Termenul-limita pentru depunerea propunerilor: 12 martie 2020 Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program Atentie! Pe paginile online ale fiecarei tematici (detalii in fisa de prezentare din anexa) pentru care este prevazuta o finantare, exista la data comunicarii acestei informari un total de 356 de propuneri de parteneriat sau colaborare pentru proiecte care se înscriu ca propuneri la actuala cerere.   Buget disponibil: 37.000.000 €; se acorda pana la 100% finantare, în functie de tipul de actiune.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe