OPORTUNITATI

Finantare pentru propuneri de proiecte care previn radicalizarea - Fondul pentru Securitate InternaComisia Europeana a deschis „Cererea de propuneri de proiecte pentru prevenirea radicalizarii″, initiativa finantata prin Fondul pentru Securitate Interna 2014-2020, componenta cooperare politieneasca. Context: Lupta împotriva extremismului, radicalizarii si terorismului este complexa si, potrivit institutiilor europene, dar si a expertilor din domeniu, nu este nici pe departe încheiata. Se considera ca gestionarea unor asemenea amenintari nu poate fi sarcina exclusiva a autoritatilor cu atributii în domeniul securitatii nationale si al ordinii publice, modelele europene având în centru dezvoltarea culturii de securitate, responsabilizarea institutiilor publice de la toate nivelurile, dar si a altor parti interesate precum societatea civila, institutiile cu rol educativ si de integrare locala, cele de combatere a excluziunii sociale si/sau partenerii culturali si de afaceri.   Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 24 noiembrie 2020   Eligibilitate: entitati publice (de la nivel local, regional si national) si organizatii non-profit din statele membre ale UE, cu exceptia Marii Britanii si a Danemarcei; pot fi doar parteneri entitatile private orientate spre profit si organizatiile internationale, dar si diferitele parti interesate care provin din Balcanii de Vest   Platforma pentru cautare de parteneri: Comisia europeana a deschis o astfel de platforma pe pagina oficiala a cererii, în prezent existând deja 27 de organizatii înscrise care provin din Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Regatul Tarilor de Jos, Republica Ceha, România, Spania, Suedia si Turcia.   Buget: 4.000.000 €; se acorda maximum 90% cofinantare O fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe