OPORTUNITATI

Finantare pentru proiecte privind imbatranirea activa, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Programul de cercetare si dezvoltare pentru o viata activa si asistata/AAL - Ambient Assisted LivingAsociatia „Asistenta pentru Autonomie la Domiciliu″ (Ambient Assisted Living – AAL), organizatie internationala fara scop lucrativ, structura responsabila cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living" si cu alocarea si monitorizarea contributiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea sa de propuneri de proiecte pentru 2019. Programul „Active and Assisted Living” are la baza aplicarea solutiilor TIC pentru facilitarea unei vieti active si autonome a persoanelor în vârsta si este complementar altor cereri din programul „Orizont 2020” (detalii în fisa anexata).   Punctele Nationale de Contact (PNC) au un rol foarte important pentru viitori solicitanti, pentru România, PNC este: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamântului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).   Titlul cererii 2019„Solutii inteligente si durable ca sa îmbatrânim bine” Cererea prevede posibilitatea depunerii unor proiecte de colaborare si a unor proiecte de colaborare mici. România este eligibila pentru ambele tipuri.   Buget alocat de România: 1.000.000; ratele de cofinantare sunt stabilite de fiecare stat participant la program. Buget total alocat: 27.725.400€, interventia CE fiind de 12.815.400€.   Termenul-limita pentru depunerea aplicatiilor: 24 mai 2019   Beneficiarifiecare stat participant îsi defineste tipul de parteneri eligibili; exemple de entitati eligibile, asa cum a stabilit România: IMM-uri, autoritati publice, centre de cercetare, companii, asociatii, organizatii ale utilizatorilor finali, etc. Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe