OPORTUNITATI

Finantare pentru produsele agricole, cerere de propuneri de proiecte 2020 pentru promovarea produselor agricole - programe simple dedicate pietei interne a UE si tarilor terteComisia Europeana a lansat la 14 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2020 „Programe simple – promovarea produselor agricoleGranturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piata interna si în tarile terte în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”. Programele simple se adreseaza uneia sau mai multor organizatii dintr-un singur stat membru care doresc sa implementeze diferite tipuri de activitati de comunicare si promovarea fie pe piata interna a UE, fie în diferite tari terte, potrivit intereselor specifice ale acesteia/acestora. Pentru anul 2020, promovarea carnii de vita si de mânzat are dedicata o linie bugetara proprie Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii. Eligibilitate:  Solicitantii trebuie sa fie organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauza, organizatii de producatori si asociatii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost însarcinate de statele membre sa îndeplineasca o misiune de serviciu public în acest sector. O propunere de proiect pentru programe simple, indiferent ca se adreseaza pietei interne a UE sau tarilor terte, poate sa fie depusa de un singur solicitant sau poate sa prevada un consortiu cu mai multi parteneri din acelasi stat membru, iar managementul este asigurat de autoritatile nationale. Data limita pentru depunerea propunerilor: 15 aprilie 2020 O zi de informare privind aceasta cerere de propuneri va fi organizata la Bruxelles la 30 ianuarie 2020. Bugetul total al cererii: 95.000.000€, diferite grade de cofinantare, detalii in textul oficial al cererii. Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe