OPORTUNITATI

Finantare pentru competente antreprenoriale - cerere de propuneri de proiecte, programul "COSME" 2014-2020Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte "Sprijin pentru implementarea Cadrului de competente pentru antreprenoriat din cadrul COSME - „Programul pentru competitivitatea întreprinderilor si IMM-urilor″ 2014-2020.   În 2016, Comisia a publicat Cadrul european de competente în domeniul antreprenorial (EntreComp). EntreComp este un cadru de referinta care ofera o descriere cuprinzatoare a competentelor antreprenoriale. Scopul general al acestei cereri de propuneri este de a transforma EntreComp din idee în actiune, vizând sa reuneasca valoarea comunitatilor de utilizatori de la nivel local, regional si national. Aceasta initiativa urmareste sa aduca împreuna actorii relevanti dintr-o serie de tari pentru a crea o comunitate colaborativa care sa exploreze modul în care cadrul poate functiona ca un catalizator si un instrument, pentru a stimula aptitudinile antreprenoriale ale tinerilor si cetatenilor în general.   Eligibilitateautoritati si administratii publice locale, regionale si nationale, camere de comert si industrie, asociatii, fundatii, organizatii non-profit, institutii de educatie si formare, servicii pentru ocuparea fortei de munca, etc.   Data limita pentru depunerea propunerilor: 22 august 2019.   Bugetul total al cererii: 1.000.000 €; 90% din totalul costurilor eligibile.  Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe