OPORTUNITATI

Finantare pentru actiuni care vizeaza dialogul social - programul EaSI 2014-2020Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte privind dialogul social. Masurile prevazute ar trebui sa ajute organizatiile partenerilor sociali (reprezentanti ai managementului si ai fortei de munca) sa contribuie la abordarea provocarilor majore ale UE în materie de ocupare a fortei de munca si de politica sociala, astfel cum sunt stabilite în mai multe initiative/documente europene mentionate în fisa de prezentare.   Program: „EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala”   Titlul cererii:  “Sprijin pentru dialog social"   Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 25 mai 2020 Eligibilitate: organizatii europene ale partenerilor sociali, universitati, autoritati publice locale, regionale, nationale, organizatii non-profit, centre de cercetare, organizatii internationale Buget: 9.684.242 €; se acorda pâna la 90% cofinantare   ANEXA

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe