OPORTUNITATI

Deschiderea cererii de candidaturi 2018 - Premiile Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural/Premiile "Europa Nostra"

Deschiderea cererii de candidaturi 2018 - Premiile Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural/Premiile „Europa Nostra”
 
Uniunea Europeana, prin programul „Europa Creativa” 2014-2020, si reteaua paneuropeana Europa Nostra recompenseaza anual cele mai bune realizari în domeniul prezervarii si valorificarii patrimoniului cultural, premiul fiind cea mai prestigioasa distinctie europeana în domeniu. Prin intermediul acestei initiative, sunt celebrate anual excelenta si daruirea arhitectilor, mesterilor artizani, voluntarilor, scolilor, comunitatilor locale, proprietarilor de patrimoniu si mass-media, prin puterea exemplului lor fiind stimulate creativitatea si inovarea.
 
Premiul onoreaza anual pâna la 30 de realizari deosebite de patrimoniu din toata Europa. Numarul exact depinde de tipul si calitatea cererilor primite. Pâna la sapte Mari Premii (recompensate cu 10.000€) vor fi acordate celor mai bune proiecte selectate si un proiect va primi Premiul „Publicului” pe baza unui vot online, realizat pe site-ul web al Europa Nostra.
 
În 2017, 2 propuneri din România au fost recompensate cu premii: la categoria „Serviciu dedicat” dl Zoltán Kallós – colectionar de folclor (Premiul Publicului), iar la categoria Conservare Palatul Cultural din Blaj (Marele Premiu).
 
Obiectivele acestei initiative:
-       sa identifice si sa promoveze cele mai bune practici in conservarea patrimoniului cultural material al Europei;
-       sa stimuleze schimburile de cunostinte si experiente de-a lungul întregii Europe;
-       sa sensibilizeze marele public fata de patrimoniul cultural european;
-       sa încurajeze mai mult, pe baza puterii exemplului, initiativele exemplare.
 
2018 este Anul european pentru patrimoniul cultural. O atentie deosebita va fi acordata oricarei dimensiuni europene luata în calcul într-un proiect. Printre dimensiunile care pot fi luate în considerare sunt:
- Colaborarea între organizatii sau persoane din doua sau mai multe tari europene pentru un anumit proiect;
- Contributia la dezvoltarea unui simt al identitatii europene sau a unei coeziuni sociale europeane.
 
Cine poate sa-si prezinte candidatura?
asociatii, autoritati locale si regionale, centre de cercetare, scoli, universitati, federatii si sindicate, ONG-uri, persoane fizice(numai pentru categoria 3), etc.
 
Data limita pentru depunerea aplicatiilor1 octombrie 2017.
 
Premiile sunt acordate pentru restaurare si diverse initiative în domeniul patrimoniului cultural european, la 4 categorii, descrise mai jos.
 
Criteriile de evaluare includ excelenta în lucrarile executate si cercetarile preliminare efectuate, precum si respectul pentru valoarea artistica, culturala si sociala, autenticitate si integritate. O atentie speciala va fi acordata, de asemenea, si pentru sustenabilitate, interpretare si prezentare, munca educativa, finantare si management, dar si pentru responsabilitate sociala. Lucrarile pot fi la scara mica sau mare, de la nivel local pâna la cel international, si ar trebui sa afiseze un standard de lucru considerat remarcabil într-un context european.
 
Arii/domenii:
  ·         patrimoniul arhitectural: cladiri sau grupuri de cladiri din mediul rural sau urban,
  ·         extinderi sau modificari de constructii sau noi proiecte de constructii în zonele istorice,
  ·         structuri de inginerie si situri industriale,
  ·         peisaje culturale: medii istorice sau peisaje urbane, orase, locuri, strazi,
  ·         parcuri si gradini istorice, zone mai mari de peisaj proiectat sau de importanta culturala, de mediu si/sau agricola,
  ·         situri arheologice, inclusiv arheologia subacvatica,
  ·         opere de arta si colectii: colectii de importanta artistica si istorica sau opere de arta vechi,
  ·         patrimoniul cultural imaterial manifestat ca practici, reprezentari, expresii, precum si cunostinte si abilitati pe care comunitatile, grupurile si, în unele cazuri indivizii, le recunosc ca facând parte din patrimoniul lor cultural,
  ·         proiecte de digitalizare pentru patrimoniul cultural (informatii suplimentare privind digitalizarea culturii aici).
 
Dosarele de candidatura trebuie completate doar în engleza sau franceza.
 
Categoria 1: Conservare
 
Realizari remarcabile în conservarea, îmbunatatirea si adaptarea la noi utilizari a patrimoniului cultural în oricare dintre ariilementionate mai sus. Proiectele trebuie sa fi fost finalizate în ultimii trei ani: septembrie 2014-septembrie 2017.
 
Categoria 2: Cercetare
 
Proiecte remarcabile de cercetare si de digitalizare care duc la efecte concrete în conservarea si punerea în valoare apatrimoniului cultural în Europa, în oricare dintre ariile mentionate mai sus.
  ·         studii, proiecte de digitalizare, rezultate de cercetare si/sau publicatii stiintifice care au fost finalizate în ultimii trei ani(septembrie 2014-septembrie 2017). Atentie!!! Orice studiu care face parte din cercetarea pregatitoare în vederea unei restaurari deja executate trebuie depus ca cerere la categoria Cercetare.  
 
Categoria 3: Serviciu dedicat de catre persoane fizice sau organizatii
este deschisa persoanelor fizice si organizatiilor ale caror contributii pe o perioada lunga de timp (minimum 5 ani)demonstreaza excelenta în protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural (în oricare dintre ariile mentionate mai sus) în Europa si depasesc asteptarile în contextul normal.
  ·         contributiile trebuie sa fie nominalizate de o persoana terta; organizatiile nu pot fi nominalizate de catre un membru sauun angajat,
  ·         contributiile trebuie sa fie sustinute de trei scrisori de recomandare de la alte persoane decât cea care facut nominalizarea,
  ·         nominalizarea unui artist nu este acceptata.
 
Categoria 4: Educatie, formare si sensibilizare
 
Initiative remarcabile cu privire la educatie, formare si sensibilizare în domeniul patrimoniului cultural material si/sau imaterial(în oricare dintre ariile mentionate mai sus), pentru a promova si/sau a contribui la dezvoltarea durabila a mediului.
Proiectele ar trebui sa fie:
  ·         în curs de desfasurare si suficient de avansate pentru a conduce la rezultate tangibile,
  ·         exemplare, sustenabile si posibil de aplicat în alte parti ale Europei,
  ·         inovatoare si creative,
  ·         interactive si participative,
  ·         sa depaseasca un cadru academic obisnuit.
 
Contact pentru detalii[email protected]
 
Sursa de informare si documentatia aferenta depunerii candidaturilor: http://www. europeanheritageawards.eu/ apply/

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe