OPORTUNITATI

DG Regio - cerere de exprimare a interesului pentru regiuni

Comisia Europeana, Directia Generala Politica Regionala si Urbana, a lansat o cerere de exprimare a interesului pentru regiunile europene “Parteneriate interregionale pentru dezvoltarea unor lanturi valorice europene competitive”.
Obiectivul acestui proiect pilot este de a comercializa si de a extinde proiecte interregionale „rentabile” în sectoare prioritare cum ar fi tehnologiile de lucru cu volume mari de date, bioeconomia, eficienta resurselor, mobilitatea conectata, sanatatea si îmbatrânirea activa sau securitatea cibernetica.
Parteneriatele transnationale între autoritati regionale din cel putin 4 tari ale UE, care implica universitati, centre de cercetare, clustere si întreprinderi pot solicita sprijinul Comisiei pentru elaborarea proiectelor lor si accesul la noi piete. Aplicatiile pot fi trimise doar în engleza, franceza sau germana.
Un numar de 5 pâna la 10 parteneriate vor beneficia de sprijin adaptat din partea unor echipe special instituite în cadrul Comisiei, implicând experti din mai multe servicii tematice si experti externi.
Bugetul total este 1 milion € prin FEDR (concretizat în asistenta tehnica).
Vor fi promovate complementaritatile cu alte instrumente ale UE, inclusiv „COSME”, „Orizont 2020” (în special apelurile INNOSUP), Observatorul european al clusterelor, Observatorul KETs, InnovFin, Initiativa Europa Start-up-urilorBiroul european de asistenta în domeniul IPR (proprietatea intelectuala), Institutul European de Inovare si Tehnologii, Întreprinderi comune europene, etc.
Regiunile îsi pot depune candidatura pâna la 31 octombrie 2017. Rezultatele cererilor de manifestare a interesului vor fi publicate la începutul lunii decembrie.
Contact pentru detalii: [email protected] eu
Testul oficial al cererii si sursa de informare:
http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/tender/pdf/ expression/interregional_ partnership_en.pdf

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe