OPORTUNITATI

Consultare publica privind viitorul program european pentru mediu si actiune climatica 2021-2027Comisia Europeana a lansat o consultare online pentru a solicita informatii despre continutul si implementarea viitoare a programului LIFE (2021-2027). Activitatile de comercializare finantate în prezent în cadrul componentei „Provocării Energetice” a programului „Orizont 2020” vor continua în cadrul LIFE, într-un subprogram „Tranzitia energiei curate”. Cu noul Pactul ecologic european, presedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a plasat climatul si mediul în fruntea agendei politice. Obiectivele includ neutralitatea carbonului pâna în 2050 si o revizuire a obiectivelor pentru 2030, un Pact pentru climatul european, leadershipul în economia circulara si tehnologiile curate, o noua strategie pentru biodiversitate pentru 2030 si un impuls catre o poluare zero.

Programul LIFE este singurul fond al UE dedicat mediului si climei. În urmatoarea perioada de programare (2021-2027), LIFE va ajuta Europa sa îndeplineasca aceste ambitii, contribuind la:
- trecerea la o economie circulara, eficienta din punct de vedere energetic, bazata pe energie regenerabila, neutra din punct de vedere climatic si rezistenta; - protectia si îmbunatatirea calitatii mediului; - stoparea si inversarea pierderilor de biodiversitate si combaterea degradarii ecosistemelor.
Obiectivele generale ale programului au fost aprobate provizoriu, iar sarcina este acum sa se elaboreze primul program de lucru multianual care acopera perioada 2021-2024.
Consultarea online este deschisă până la 27 aprilie 2020, iar formularul poate fi completat în limba engleza la adresa electronica: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027 Contact pentru mai multe detalii: [email protected] Sursa generala de informare: https://ec.europa.eu/easme/en/news/have-your-say-new-life-programme-consultation-launched În anexa: Propunerea de Regulament al PE si al Consiliului de instituire a noului program Life.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe