OPORTUNITATI

Consultare publica privind internetul în banda larga de mare vitezaComisia Europeana a  deschis pâna la 2 martie 2021 "Consultarea publica  privind evaluarea și revizuirea Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiei în banda larga“. Context: Comisia realizeaza o evaluare a masurilor existente în temeiul Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiei în banda larga si o evaluare a impactului unui document posibil revizuit, în cadrul unei proceduri consecutive (back-to-back). În acest context, prezenta consultare publica are doua obiective principale:

    colectarea opiniilor si a datelor de la partile interesate în legatura cu punerea în aplicare a Directivei pentru a sprijini analizarea evaluarii retrospective,
    colectarea opiniilor si a datelor de la partile interesate în vederea sustinerii optiunilor de politici prospectiv.
Revizuirea Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiei în banda larga face parte din masurile anuntate în Comunicarea privind „Conturarea viitorului digital al Europei”, care a evidentiat faptul ca, numai pentru infrastructura si retelele digitale, UE are un deficit de investitii de 65 de miliarde EUR pe an. În plus, sunt necesare investitii corespunzatoare la nivel UE, national si regional pentru a atinge obiectivele UE în materie de conectivitate pentru 2025 si pentru a realiza o societate europeana a gigabiților .
 
Cine poate participa la consultare : entitati care au cunostinte de specialitate relevante pentru initiativa, întreprinderi din sectorul constructiilor si al lucrarilor civile, organizatiile/grupurile sociale si economice si organismele neguvernamentale, retele profesionale/asociatii, experti, inclusiv mediul academic si grupurile de reflectie, proprietari si administratori, publicul larg, etc. Chestionarul poate fi completat în limba româna la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-/public-consultation Din motive de transparenta, organizatiile, institutiile si companiile care participa la consultari publice sunt invitate sa se înscrie, daca nu sunt deja înregistrate, în Registrul de transparenta al UE. Sursa de informare pentru aceasta comunicarehttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-  Contact pentru detalii sau nelamuriri: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/contactform/BCRDSurvey_2020?language=ro

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe