OPORTUNITATI

Consultare publica europeana referitoare la noul Fond european pentru o tranzitie justa - transmitere de observatiiComisia Europeana a lansat recent o consultare publica privind un nou fond ce va fi constituit în logica „Pactului ecologic european (Green Deal), dorind observatii din partea cetatenilor si a partilor interesate pentru procesul decizional de adoptare. „Fondul pentru o tranzitie justa” (propunerea CE în anexa) va reprezenta un instrument esential pentru sprijinirea teritoriilor cele mai afectate de tranzitia catre neutralitatea climatica si evitarea adâncirii disparitatilor regionale. El va fi instituit asadar în cadrul politicii de coeziune, care este principalul instrument de politica al UE menit sa reduca aceste decalaje regionale si sa abordeze schimbarile structurale din regiunile Europei, si vizeaza obiectivele politicii de coeziune în contextul specific al tranzitiei catre neutralitatea climatica. Fondul va fi implementat prin gestiune partajata, în strânsa cooperare cu autoritatile nationale, regionale si locale si cu partile interesate. El va oferi sprijin tuturor statelor membre. Distribuirea mijloacelor sale financiare va reflecta capacitatea statelor membre de a finanta investitiile necesare pentru a face fata tranzitiei catre neutralitatea climatica.   Procesul de programare, inclusiv identificarea teritoriilor pentru interventie si a actiunilor corespunzatoare, va fi convenit printr-un dialog între Comisie si fiecare stat membru. Acesta va avea la baza procesul semestrului european. Teritoriile respective trebuie sa fie teritoriile în care efectele negative ale tranzitiei la nivel economic si social sunt cele mai puternice, în special în ceea ce priveste pierderile estimate de locuri de munca si transformarea proceselor de productie ale instalatiilor industriale cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de sera. Statele membre vor completa alocarea din « Fondul pentru o tranzitie justa » cu resursele lor din cadrul FEDR si al FSE+ printr-un mecanism de transfer specific si definitiv. Pentru a asigura eficacitatea Fondului, sprijinul acordat trebuie sa fie concentrat. Prin urmare, teritoriile identificate vor corespunde regiunilor de nivel NUTS 3 sau pot fi parti ale acestora.   Toate observatiile primite vor fi sintetizate de catre Comisia Europeana si prezentate Parlamentului European si Consiliului în vederea integrarii acestora în dezbaterea legislativa.   Consultarea este deschisa pâna la 12 martie 2020, iar formularul online poate fi completat direct în limba româna la adresa electronica: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_ro (autentificarea in sistemul ECAS al Comisiei europene este obligatorie pentru accesul la formularul de observatii).   ANEXA

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe