OPORTUNITATI

Consultare publica a Comisiei europene privind serviciile de baza pentru copiii aflati la nevoie - Garantia europeana pentru copiiComisia Europeana a lansat o consultare publica online privind Foaia de parcurs pentru o noua initiativa care vizeaza protejarea copiilor aflati în situatii dificile prin asigurarea unor servicii de baza. Titlul consultarii: „Servicii de baza pentru copiii aflati la nevoie - Garantia europeana pentru copii"   Context: Liniile directoare politice ale presedintei Ursula von der Leyen au anuntat adoptarea unei garantii pentru copii pentru a contribui la asigurarea accesului fiecarui copil din Europa cu risc de saracie sau excluziune sociala la „cele mai elementare drepturi precum asistenta medicala si educatia”.   Conform comunicarii Comisiei „O Europa sociala puternica pentru tranzitii juste”, initiativa privind garantia pentru copii va fi adoptata în 2021. Comunicarea Comisiei „Acum este momentul Europei: sa reparam prejudiciile aduse de criza si sa pregatim viitorul pentru urmatoarea generatie, publicata în mai 2020 în contextul Planului de relansare post Covid-19, confirma adoptarea unei garantii europene pentru copii în 2021. Initiativa va contribui la punerea în aplicare a Principiului 11 al Pilonului European al Drepturilor Sociale privind îngrijirea copiilor si sprijinul acordat acestora si va fi unul din rezultatele planului de actiune pentru implementarea pilonului. Garantia pentru copii va fi, de asemenea, un instrument important al viitoarei strategii a UE privind drepturile copilului, care va fi adoptata în primul trimestru al anului 2021. Aceasta strategie stabileste toate initiativele si actiunile UE existente si viitoare care vizeaza protectia si sprijinirea copiilor într-un cadru politic coerent si coordonat.

Pandemia COVID-19 are un efect negativ asupra starii de sanatate si a bunastarii sociale si materiale a copiilor, cei mai saraci copii fiind si cei mai afectati. Prin urmare, CE considera ca este necesara o actiune urgenta pentru atenuarea efectelor nocive ale acestei pandemii, în special pentru copiii aflati în situatii deja defavorizate sau vulnerabile.   Cine poate participa la consultare : Toate persoanele si entitatile stabilite pe teritoriul sau în afara granitelor UE care sunt interesate de acest subiect sunt invitate sa raspunda la chestionar. Consultarea online este deschisa pâna la 7 octombrie 2020, observatiile pot fi completat în româna la pagina web: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12565-European-Child-Guarantee- Ca în cazul oricarei alte consultari lansate de Comisie, înregistrarea în sistemul ECAS este obligatorie: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi   Sursa de informare: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9759&furtherNews=yes

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe