OPORTUNITATI

Consultare publica a Comisiei europene privind evaluarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG)Comisia Europeana a lansat o consultare publica online privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG). Rezultatele consultarii vor oferi posibilitatea evaluarii continuarii acestui tip de masuri la nivel european în viitoarea perioada de programare.   Context: Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) este un instrument utilizat de Uniunea Europeana pentru a oferi asistenta persoanelor care si-au pierdut locul de munca în urma schimbarilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internationale, generate de globalizare sau de criza economica si financiara mondiala. Bugetul anual maxim de care dispune FEG este de 150 milioane de euro pentru perioada 2014-2020. De regula, FEG poate fi folosit doar în cazul în care o singura companie a disponibilizat peste 500 de angajati (se iau în calcul si concedierile din rândul furnizorilor si al producatorilor din aval) sau în cazul în care sunt disponibilizati numerosi angajati dintr-un anumit sector economic dintr-una sau mai multe regiuni învecinate. Proiectele finantate de FEG sunt gestionate si implementate de catre autoritatile nationale sau regionale. Fiecare proiect se deruleaza pe o perioada de 2 ani. FEG a fost instituit initial în 2006, fiind prelungit ulterior pentru perioada 2014-2020 prin Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013. FEG poate cofinanta proiecte care includ masuri de sprijin vizând: cautarea unui loc de munca, orientare profesionala, educatie, formare si reconversie profesionala, îndrumare si instruire, spirit antreprenorial si înfiintarea de firme. Sprijinul FEG se poate acorda si sub forma de indemnizatii pentru formare, mobilitate/relocare, subzistenta, etc. Ce diferenta exista intre FEG si FSE ? Fondul social european, ca si celelalte fonduri structurale, vizeaza proiecte strategice, pe termen lung, care anticipeaza si gestioneaza impactul social al schimbarilor economice prin activitati de tipul învatarii pe tot parcursul vietii. FEG furnizează sprijin punctual si individual, limitat în timp.   Cine poate participa la consultare : Toate persoanele interesate de acest subiect sunt invitate sa raspunda la chestionar, indiferent daca au auzit sau nu de existenta FEG. Scopul chestionarului este de a permite publicului larg si principalelor parti interesate sa-si exprime parerea despre oportunitatea acordarii de asistenta din partea UE lucratorilor concediati. Consultarea online este deschisa până la 2 septembrie 2020, iar formularul poate fi completat în româna la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGFExPostEvaluation?surveylanguage=ro   Ca în cazul oricarei alte consultari lansate de Comisie, înregistrarea în sistemul ECAS este obligatorie: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi   Contact direct pentru mai multe detalii despre aceasta consultare: [email protected] Sursa generala de informare: https://ec.europa.eu/info/consultations_en

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe