OPORTUNITATI

Consultare publica a Comisiei europene privind Strategia pentru o mobilitate sustenabila si inteligentaComisia Europeana a lansat o consultare publica online privind Strategia pentru o mobilitate sustenabila si inteligenta.   Context: Tinând cont de Pactul verde european care include un obiectiv de reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de sectorul transporturilor, pâna în 2050, Comisia intentioneaza sa adopte o strategie ampla pentru a îndeplini acest obiectiv si pentru a se asigura ca sectorul transporturilor din UE evolueaza în directia unei economii ecologice, digitale si moderne. Printre obiectivele strategiei se numara: (i) cresterea gradului de utilizare a vehiculelor cu emisii zero, (ii) cresterea disponibilitatii solutiilor alternative durabile, atât pentru cetateni, cât si pentru întreprinderi, (iii) sprijinirea digitalizarii si a automatizarii si (iv) îmbunatatirea conectivitatii si a accesului.   Cine poate participa la consultare : Toate persoanele interesate de acest subiect sunt invitate sa raspunda la chestionar. Comisia invita, de asemenea, administratiile nationale, regionale si locale; alti actori din sectorul public; organizatiile care reprezinta partenerii sociali, societatea civila, consumatorii si pasagerii; ONG-urile care se ocupa în special de mobilitate, accesibilitate si mediu; actorii din sectorul privat (si asociatiile acestora); institutiile academice si de cercetare; institutiile si organizatiile din domeniul educatiei si al formarii profesionale.   Consultarea online este deschisa până la 23 septembrie 2020, iar formularul poate fi completat în româna la pagina web: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy/public-consultation Ca în cazul oricarei alte consultari lansate de Comisie, înregistrarea în sistemul ECAS este obligatorie: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi   Contact direct pentru mai multe detalii despre aceasta consultare: [email protected] Sursa generala de informare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe