OPORTUNITATI

Consultare publică privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor pnă n 2020

Comisia Europeana a deschis, pâna la 25 octombrie 2017, o consultare publica privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor pâna în 2020. Sunt invitate sa participe, prin completarea unui chestionar, urmatoarele tipuri de entitati sau parti interesate:
  organizatiile care reprezinta autoritatile nationale, locale, regionale si municipale si alte entitati publice sau mixte,
  punctele nationale de contact pentru romi,
  diferitele autoritati administrative,
  organizatiile neguvernamentale europene (si filialele lor), nationale, regionale si locale (rome si pro-rome),
  organizatiile internationale, institutiile active în domeniul integrarii romilor din tarile UE si din tarile candidate la aderare,
  institutele de cercetare si institutiile din mediul academic,
  organizatiile care reprezinta biserici si comunitati religioase,
  angajatori, întreprinderi, organisme si asociatii profesionale, dar si cetateni care, în general, îsi manifesta interesul fata de aceasta politica.
Prin aceasta initiativa, Comisia Europeana îsi propune sa colecteze opiniile partilor interesate cu privire la realizarile si provocarile asociate celor 7 ani de punere în aplicare a Cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor, mai concret, opiniile legate de politica europeana si nationala în domeniu, precum si instrumentele juridice si de finantare care au fost mobilizate pentru combaterea discriminarii si promovarea integrarii romilor.
Comisia va prezenta un rezumat al raspunsurilor dupa încheierea perioadei de consultare. Chestionarul poate fi completat doar online în oricare limba oficiala a UE. Varianta în limba româna este disponibila la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/a574567c-89c2-46f4- b340-401037123215?draftid= c9356dba-506f-4ad7-8930- af30be246be8&surveylanguage=RO . Alte informatii despre aceasta consultare sunt prezentate pe pagina oficiala:https://ec.europa.eu/info/ consultations/public- consultation-evaluation-eu- framework-national-roma- integration-strategies-2020_ro .

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe