OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte privind promovarea si protejarea persoanelor cu dizabilitati - Programul european "Drepturi, Egalitate si Cetatenie" 2014-2020Comisia europeana, prin Directia generala pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si egalitate de sanse, a deschis o finantare care vizeaza promovarea si protejarea persoanelor cu dizabilitati. Finantarea va fi acordata în cadrul programului european „Drepturi, Egalitate, Cetatenie” 2014-2020.   Context: Pâna în prezent, circa o cincime din populatia UE are o forma de dizabilitate. UE si statele sale membre s-au angajat sa îmbunatateasca situatia sociala si economica a persoanelor cu dizabilitati si sa promoveze incluziunea activa si participarea deplina a acestora în societate. Tendintele socio-economice, cum ar fi îmbatrânirea si tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) aduc noi oportunitati în acest domeniu, dar si provocari deosebite pe probleme care au o dimensiune euroepana, de exemplu, privind accesibilitatea si tehnologiile de asistenta. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 1 iunie 2020 Buget disponibil pentru aceasta finantare: 1.320.000€; cofinantare de pâna la 80%. Parteneri eligibili: entitati publice si private (non-profit), organizatii internationale O fisa de prezentare este anexata acestei note de informare.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe