OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte pentru integrarea refugiatilor la nivel local cu ajutorul sportului - proiect-pilot al Comisiei europeneComisia Europeana a deschis o cerere de propuneri pentru un proiect-pilot în domeniul integrarii refugiatilor la nivel local cu ajutorul sportului, în contextul în care acesta este considerat ca fiind un domeniu-cheie al unei integrari cu succes si un instrument de incluziune sociala. Aceasta cerere serveste la punera în aplicare a „Programului Comisiei pentru 2020 pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot în conformitate cu Decizia C(2020) 1194 din 4 martie 2020.   Titlul cererii: „Sportul ca instrument de integrare si incluziune sociala a refugiatilor" Rezultatele preconizate sunt urmatoarele:

    organizarea de activitati sportive pentru refugiati ; promovarea practicarii sportului si a activitatii fizice de catre refugiati ; promovarea cooperarii refugiatilor si a comunitatilor-gazda în organizarea activitatilor sportive.
  Data limita pentru depunerea electronica a aplicatiilor: 1 iunie 2020 Eligibilitate: orice organizatie publica sau privata cu personalitate juridica, care este în principal activa în domeniul sportului si care organizeaza în mod regulat competitii sportive, la orice nivel Buget disponibil: 1.650.000 €; se acorda pâna la 80% cofinantare. O fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe