OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte mixta, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), Transport, 2017 - deschiderea celei de-a doua perioade de aplicare/modificarea datei

Directia Generala Mobilitate si Transporturi a Comisiei Europene a deschis recent cea de-a doua perioada pentru depunerea aplicatiilor la cererea de propuneri mixta 2017 – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport - pentru acordarea de granturi în conformitate cu prioritatile si obiectivele definite în programul multianual de lucru.
Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul European pentru Investitii Strategice (FEIS), din partea Bancii Europene de Investiții, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de pârghie al implicarii si capitalului sectorului privat în ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectându-se, totodata, principiul acordarii necumulative.
Eligibilitate: autoritati nationale ale statelor membre, entitati publice si private de la nivel local/regional, initiative comune si organizatii internationale daca au acordul statului membru din care fac parte
Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.
Termenul-limita pentru depunerea propunerilor: 12 aprilie 2018.
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe