OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte, finantare pentru parteneriate pentru retele de cunostinte în materie de protectie civilComisia Europeana a deschis la 14 aprilie a ;c. un apel de finantare în cadrul „Mecanismului de protectie civila al Uniunii” (UCPM). Cererea propusa vizeaza reunirea actorilor si institutii de protectie civila si de gestionare a dezastrelor pentru a îmbunatati situatia generala a cunostintelor din cadrul UCPM si pentru a încuraja capacitatea si abilitatea UE de a face fata dezastrelor. Cererea de propuneri actuala are ca scop consolidarea rolului retelelor de cunostinte în materie de protectie civila a Uniunii, o platforma incluziva de cunostinte si expertiza comuna, bune practici si comunicare în retea pentru a stabili o întelegere si o culturacomuna de prevenire, pregatire si raspuns în protectia civila si pentru gestionarea riscurilor în caz de catastrofe în UE si în vecinatatea mai larga. Buget total al cererii: 2.000.000 €; cofinantare de pâna la 85% din costurile eligibile. Eligibilitate: entitati publice, private si organizatii internationale din statele participante la program. Republica Moldova, Serbia si Ucraina sunt printre tarile eligibile. Autoritatile publice locale si judetene din Romania sunt eligibile pentru aceasta cerere. O platforma de propuneri de parteneriat este disponibila pe pagina oficiala a cererii, mentionata in fisa de prezentare din anexa. Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 16 iunie 2020.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe