OPORTUNITATI

Cerere a Fundatiei pentru tineret a Consiliului Europei - activitate pilor, sprijin pentru organizatiile de tineret în contextul pandemiei Covid-19Fundația Europeană pentru Tineret (EYF, acronim în engleză) lansează un apel special către organizațiile locale, regionale sau naționale de tineret care caută finanțare pentru activitățile care răspund nevoilor locale rezultate din criza COVID-19.   Acest apel excepțional vizează activități care îndeplinesc criteriile proiectelor pilot și își propun să manifeste solidaritate și sprijin față de persoanele afectate de criza COVID-19.

Ca informație generală, pentru fiecare an, sunt definite o serie de teme prioritare care servesc ca punct de referință pentru activitățile pilot care se desfășoară la nivel local, abordând problemele care afectează tinerii din comunități specifice, cum ar fi: sprijinirea grupurilor de persoane deosebit de vulnerabile, în special persoane fără adăpost, refugiați și solicitanți de azil, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc izolate sau în comunități îndepărtate; sprijin pentru servicii de sănătate, sociale și educaționale; educarea și conștientizarea importanței drepturilor omului.

Condiții suplimentare:
Toate proiectele-pilot trebuie să respecte măsurile de securitate și sănătate puse în aplicare de autoritățile competente la nivel național sau local. În plus, organizațiile de tineret candidate sunt încurajate cu tărie să își coordoneze activitățile cu autoritățile competente și să indice acest lucru în propunerea de proiect.

Important!
Subvenția maximă acordată de EYF pentru o activitate pilot este de 10.000 €. Următorul termen limită de depunere a candidaturii va fi 1 septembrie 2020.
Doar organizațiile înregistrate la EYF pot depune cereri. Instrucțiunile și criteriile de înregistrare pot fi găsite aici.

Cum să se înregistreze o organizație pentru a depune o aplicație la această cerere?
Informațiile despre procedură și criteriile de aplicare sunt disponibile pe site-ul EYF (Ce este o activitate pilot).

Ce este EYF?
Creată în 1972, European Youth Foundation (EYF) este o entitate a Consiliului Europei care oferă sprijin financiar și educațional pentru activitățile europene pentru tineret. Doar ONG-urile de tineret din statele membre ale Consiliului Europei, precum și țările semnatare ale Convenției culturale europene (47 de state membre, incluzând Români, + Belarus, Kazahstan și Sfântul Scaun) pot depune o cerere.
EYF este o divizie a Serviciului pentru tineret din cadrul Direcției de participare democratică, care raportează Direcției Generale a Democrației a Consiliului Europei. Fondul are un buget anual de aproximativ 3,7 milioane de euro, format în principal din contribuții obligatorii din partea fiecărui stat membru al Consiliului Europei.
Din 1972, peste 300.000 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani și care provin în mare parte din țări membre ale Consiliului Europei, au beneficiat direct de activitățile susținute de EYF.   Sursa de informare pentru această comunicare: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home/-/asset_publisher/1HFcQgqhfuet/content/special-call-for-grant-applications-for-pilot-activities-responding-to-local-needs-arising-from-the-covid-19-c?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-youth-foundation%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1HFcQgqhfuet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D3  

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe