NOUTATI

UNCJR cere 11 măsuri urgente pentru funcționarea DGASPC-urilorLuând act de evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul Romaniei care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirus, consiliile judetene, care asigura prin directiile de asistenta sociala si protectia copilului protejarea unora dintre cele mai vulnerabile grupuri - persoanele aflate într-un risc social ridicat, a caror sănătate și viața nu poate fi  pusă în pericol- au constatat ca sunt intr-un impas major si ca atare solicita luarea unor masuri  excepționale cu caracter de urgenta.     In acest context exceptional, D.G.A.S.P.C.-urile sunt obligate sa asigure continuitatea acordării de servicii sociale de tip rezidențial și familial, destinate copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și victimelor violenței domestice, cu implicarea tuturor resurselor umane și materiale existente (medicamente, hrană, materiale de igienă și dezinfectanți), in scopul asigurării nevoilor individuale și protecției beneficiarilor. Dreptul la viata este garantat tuturor romanilor, indiferent de situatia sociala si ca atare, raportat la situatia existenta in teren, solicitam implicarea tuturor factorilor de decizie in scopul evitarii situatiilor de risc care se prefigureaza in cazul beneficiarilor ocrotiti prin DGASPC. Prin urmare, este nevoie atât de o serie de modificări legislative cât și de alocări suplimentare, in conformitate cu atributiile ce le revin, autoritatilor locale. În acest an, D.G.A.S.P.C.-urilor li s-a asigurat de la bugetul de stat necesarul de fonduri pentru trei luni de funcționare, punându-se astfel presiune pe consiliile județene să le asigure diferența. La momentul consultărilor facute de Ministerul Finanțelor Publice cu structurile asociative (UNCJR, AMR, ACOR, AOR ) s-a stabilit că finanțarea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului să se realizeze în procent de 90% din sume defalcate din TVA și 10% din bugetul local al județelor!   Contrar celor stabilite, in Anexa nr. 4 din legea bugetului suma repartizată pe total buget, cât și pe fiecare județ în parte, variaza intre 8-25% din suma necesară funcționării acestor structuri, urmând ca sumele alocate prin Legea bugetului, să fie completate de către consiliile județene din sumele provenite din excedentul bugetar înregistrat la 31.12.2019! Insa, cu tot sprijinul pe care consiliile județene l-au acordat D.G.A.S.P.C.-urilor, acestea sunt subfinanțate, având bugete mult mai mici față de anul precedent. Solicitam ferm alocarea de resurse financiare de îndată, deoarece D.G.A.S.P.C.-urile se confruntă cu o lipsă acută de materiale igienico-sanitare, dezinfectanți, mănuși, măști de protecție, echipamente de protecție etc. Deoarece D.G.A.S.P.C.-urile nu sunt instituții sanitare, a li se imputa lipsa stocurilor de astfel de resurse, corelat cu bugetele de subzistență de care dispun, ar fi o utopie nedreaptă. Plecand de la situatia din teren, propunem:  

        Relaxarea sistemului de achiziții publice în sensul încuviințării efectuării acestora și de către autoritățile administratiei publice locale și DGASPC-uri in ceea ce privește achizitionarea materialelor si echipamentelor de protecție care în prezent sunt de competența ONAC, precum si posibilitatea achiziției directe, atunci cand furnizorii nu-si onoreaza contractele invocând  starea de urgență. Atragem atentia ca la acest moment deși există buget, nu pot fi identificati  furnizori de echipamente  medicale (măști, mănuși, combinezoane) și nici pentru soluții dezinfectante. Acesta este motivul pentru care este nevoie de maxima flexibilitate legislativa, in sensul oferirii posibilitatii fiecarei structuri DGASPC de a identifica frunizori, si de a urma o procedura de achizitie rapida. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, în contextul în care alocația de hrană a majorității beneficiarilor este în cuantum de 16.6 lei/zi, sumă din care trebuie asigurate zilnic trei mese plus două gustări care să includă fructe și legume proaspete și majorarea cu 50% a cuantumului alocației de hrană sau actualizarea standardelor de cost in regim de urgență, conform necesarului determinat de situatia de urgenta . Majorarea cu 50% a cuantumului sumelor reprezentând bani de buzunar, îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-sanitare pentru copii și adoptarea unei hotărâri de guvern, de îndată, care să prevadă alocarea unor sume reprezentând bani de buzunar pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice fără venituri, ținându-se cont de disponibilizarea unora dintre aceștia de la locurile de muncă, precum și de nevoi suplimentare față de drepturile legale de care beneficiază. Plata orelor suplimentare pentru personalul care lucreaza in spatiile de izolare, eventual carantina, daca se va ajunge si in aceasta situatie. Obligatia testarii copiilor care sunt gasiti pe strada si pentru care nu se cunosc contactele, inainte de a fi adusi intr-un serviciu social. Încheierea unui protocol cu Ministerul Sănătății care să aibă în vedere testarea rapidă a salariaților și a beneficiarilor din cadrul structurilor D.G.A.S.P.C.-urilor pentru a se preveni îmbolnăvirea în masă, respectiv carantinarea centrelor și, mai mult decât atât, izolarea la domiciliu sau internarea în spitale a salariaților, fapt ce ar conduce la lipsa de supraveghere a beneficiarilor, aflați la rândul lor într-o stare precară de sănătate. Identificarea de măsuri urgente de asimilare a DGASPC-urilor cu unitățile sanitare, întrucât acestea ocrotesc în structuri rezidențiale, chiar și peste 200 de beneficiari/structură, și in plus, beneficiari fără aparținători preluați recent din spitale. Vă rog să țineți cont că majoritatea acestor beneficiari sunt persoane cu multiple comorbidități, persoane vârstnice inclusiv copii ai căror părinți au fost internați în spitale ca urmare a diagnosticării cu SARS -Cov 19. Rectificarea urgentă a bugetelor D.G.A.S.P.C.-urilor, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile de intervenție rapidă, atât la nivelul serviciilor sociale subordonate, cât și în sprijinul copiilor/persoanelor/familiilor aflate în dificultate, ținând cont de faptul că aceste instituții reprezintă supapa de preluare a tuturor cazurilor aflate în dificultate, inclusiv a celor care în alte condiții ar fi trebuit instrumentate de alte instituții abilitate, așa cum s-a întâmplat și în cazul preluarii bolnavilor care au fost externati recent din unitățile sanitare. Înlocuirea, pe perioada stării de urgență, a biletelor de călătorie interurbană (drept reglementat de Legea nr. 448/2006 pentru persoanele cu dizabilități) cu alocarea unui buget complementar, astfel încât să fie exclusă deplasarea persoanelor cu dizabilități în vederea accesării acestui drept.  Revizuirea imediată a standardelor de cost și punerea lor în acord cu toate majorările salariale, precum și a celorlalte majorări amintite mai sus.  Necesitatea asigurării concomitente a serviciilor medicale şi sociale pentru copiii care sunt diagnosticaţi cu boli psihice şi care prezintă tulburări de comportament și care sunt un pericol de vătămare pentru sine sau alte persoane. La acest moment, unităţile NPI au oferit servicii medicale de specialitate pentru beneficiari, dar au comunicat faptul că nu pot dispune internarea de lungă durată pentru un pacient cronic. Nevoile copiilor cu tulburări grave de comportament, dincolo de cele de natură socială, sunt reprezentate de nevoile de natură medicală, care nu pot fi asigurate în cadrul serviciilor sociale, ceea ce a condus la o serie de solicitări către autorităţile competente, respectiv Ministerul Sănătăţii şi ANPDCA, încă din anul 2018.
Ministerul Sănătăţii a adus la cunoştinţă că nu are în subordine unităţi specializate pentru internarea permanentă a bolnavilor cronici, deşi reglementările din domeniul sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice prevăd funcţionarea acestor servicii specializate în structuri din reţeaua de sănătate. Apreciem necesară şi oportună implicarea Ministerului Sănătăţii, prin punerea în aplicare a legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi funcţionarea serviciilor specializate de sănătate mintală, prin structurile prevăzute în lege. Luând în considerare faptul că numărul copiilor care au tulburări psihice şi probleme grave de comportament este în creştere, iar serviciile existente nu pot realiza concomitent nevoile sociale, cât şi pe cele medicale, este necesară înfiinţarea unor centre de sănătate mintală, cu prioritate pentru copii, în vederea realizării tuturor nevoilor.   Așadar, având în vedere veniturile proprii limitate ale județelor, a căror competențe de finanțare au crescut ca urmare a descentralizării unor competente fără asigurarea fondurilor financiare necesare, reducerea din impozitul pe venit ce revin bugetelor locale, aplicarea modalității de repartizare a sumelor pentru echilibrare în anul 2020, conform Legii nr. 5/ 2020, solicităm să luați măsuri pentru suplimentarea sumelor alocate prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, eventual din fondul de rezervă bugetară al guvernului, știind faptul că până la 30 iunie 2020 nu se poate aproba o rectificare bugetară.     MARIAN OPRIŞAN PREŞEDINTE UNCJR

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe