NOUTATI

Consultare europeana privind integrarea somerilor de lunga durata pe piata fortei de muncaComisia Europeana a deschis pâna la 31 iulie 2018 o consultare publica privind integrarea somerilor de lunga durata pe piata fortei de munca. Dupa analizarea raspunsurilor, un raport de sinteza va fi redactat, acesta urmând sa fie accesibil pentru orice persoana interesata de subiect. Abordarea problemei somajului de lunga durata (mai mult de 12 luni) constituie o prioritate politica esentiala a strategiei Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si crestere economica. La 2 ani de la adoptarea de catre Consiliu a unei recomandari pe aceasta tema, Comisia face o evaluare a actiunilor întreprinse de statele membre, urmând ca în 2019 sa prezinte Consiliului un raport.   Invitatia de a contribui la consultare este adresata tuturor cetatenilor, organizatiilor si autoritatilor publice, CE vizeaza, în special, colectarea opiniilor din partea cetatenilor, în nume propriu sau în calitate profesionala, a organizatiilor societatii civile care se ocupa de problema somajului de lunga durata, precum si a furnizorilor de servicii sociale si de ocupare a fortei de munca, a angajatorilor si autoritatilor publice, atât la nivel national, cât si la nivel local. Chestionarul este disponibil online în toate limbile oficiale ale UE la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/436474cb-2790-45ea-85fd-5e05b1627d18?draftid=d1ce3ebb-f40d-4270-bbbd-a26418e3f378&surveylanguage=RO Din motive de transparenta, organizatiile si institutiile interesate sa participe sunt rugate sa se înscrie în Registrul de Transparenta al UE si sa subscrie la codul sau de conduita, în cazul în care acest lucru nu a fost facut deja pentru alte situatii. Detalii în limba romana la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe