Consiliu Director

Consiliul Director este structura de conducere executiva a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.

Consiliul Director  asigura punerea  in executare a hotararilor Adunarii Generale si este compus din 12 membri din care 1 Presedinte, 10 vicepresedinti, 1 secretar general.

 Marian Oprisan

  

Presedintele UNCJR

(Vrancea) 

 

Constantin Nicolescu

  

Horea Uioreanu

  

Ion Prioteasa

 

Vasile Mustatea

 

Borboly Csaba  

  

 

Vicepresedinte

UNCJR

(Arges)

Vicepresedinte

UNCJR

(Cluj)

 Vicepresedinte

UNCJR

(Dolj)

 Vicepresedinte

UNCJR

(Giurgiu)

 Vicepresedinte

UNCJR

(Harghita)

   

 

Vasile  Ciupercă

  


Cristian Adomnitei

  


Marian Petrache

 


Tiberiu Marc

  

 

 Titu Bojin

 

   

Vicepresedinte

UNCJR

(Ialomita)

Vicepresedinte

UNCJR

(Iasi)

Vicepresedinte

UNCJR

(Ilfov)

Vicepresedinte

UNCJR

(Salaj)

 Vicepresedinte

UNCJR

(Timis)

 

Bunea Stancu

Secretarul UNCJR

(Braila)

 

Presedintele Uniunii este si Presedintele Consiliului Director.

In prima sedinta, Consiliul Director isi va nominaliza membrii pe functii.

Durata mandatului Consiliului Director este de 2 ani.

Calitatea de membru al Consiliului Director inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

 • prin renuntare scrisa transmisa presedintelui Consiliului Director;
 • prin incetarea calitatii de membru al UNCJR in cazurile stabilite prin Statutul Uniunii;
 • prin revocare de catre Adunarea Generala, in cazul absentei nemotivate de la 3 sedinte consecutive ale Consiliului Director.

Incetarea calitatii de membru se constata prin hotarare a Adunarii Generale.

Consiliul Director al Uniunii are urmatoarele atributii principale:

 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;
 • stabileste atributiile si sarcinile fiecarui membru al Consiliului Director;
 • aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a structurii executive a Uniunii;
 • sprijina si urmareste realizarea programelor de cooperare, de dezvoltare regionala si de parteneriate;
 • constata neindeplinirea, timp de 6 luni, a obligatiilor statutare de catre membrii uniunii si propune excluderea acestora;
 • infiinteaza comisii/grupuri de lucru in functie de necesitati;
 • sprijina presedintele UNCJR in realizarea atributiilor prevazute de prezentul statut;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite in prezentul statut sau de catre adunarea generala.

Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare care au loc odata la 2 luni, la convocarea Presedintelui, de regula inaintea sedintelor Adunarii Generale.

Consiliul Director se poate intruni si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 1/2 din numarul membrilor Consiliului adresata presedintelui.

Convocarea Consiliului director se face in scris, prin decizia Presedintelui, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei.

In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia. Materialele sedintei vor fi transmise membrilor Uniunii prin intermediul postei electronice intr-un interval de timp rezonabil.

Sedintele Consiliului Director se desfasoara legal in prezenta majoritatii membrilor sai, cu participarea obligatorie a Presedintelui sau a inlocuitorului desemnat de acesta.

La sedinte participa membrii Consiliului  sau imputernicitii acestora.

Sedintele Consiliului Director sunt conduse de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul lui.

In exercitarea atributiilor sale, Consiliul Director adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.

In caz de paritate de voturi, votul Presedintelui Consiliului sau al inlocuitorului acestuia este decisiv.

Deciziile adoptate sunt aduse la cunostinta tuturor membrilor si in Adunarea Generala de catre Secretarul General al Consiliului Director.

Deciziile se semneaza de catre Presedintele Consiliului si de catre Secretarul general, iar in lipsa acestora de catre inlocuitorii desemnati.

In mod exceptional si pentru cazuri urgente, la solicitarea Presedintelui, Consiliul poate adopta decizii prin votul exprimat in scris al membrilor sai, in termenele precizate in solicitare.

Deciziile adoptate de Consiliul director in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii si pentru membrii care nu au fost prezenti la sedinta sau au votat impotriva.

Dezbaterile din sedintele Consiliului Director, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare membru se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de Presedinte si de Secretarul general

Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei care va fi numerotat, semnat si sigilat.

 

Pentru a consulta Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliul Director dati click aici.

 

Pentru a consulta Statutul UNCJR va rugam dati click aici.Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe