OPORTUNITATI

Finantare programul european "Erasmus +", cerere generala de propuneri de proiecte 2020Comisia Europeana, prin intermediul Agentiei Executive pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educatie, formare, tineret si sport, „Erasmus+".   Eligibilitate: orice organism public sau privat din tarile participante la program, activ în domenii precum educatia, formarea, tineretul si sportul, poate solicita finantare în cadrul programului; pot solicita finantare si grupuri de tineri active, care nu sunt constituite în organizatii.   Bugetul total al cererii 20193.207,4 milioane EUR; detalii privind cofinantarile si sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.   Termenele-limita pentru depunerea aplicatiilor difera în functie de tipul de proiect si actiunea pentru care se aplica. Detaliile cererii sunt prezentate în fisa din anexa.   Precizare privind institutiile responsabile pentru punerea în aplicare a programului. La nivel european, EACEA este responsabilizata de Comisia Europeana sa puna în aplicare actiunile centralizate ale programului Erasmus+, aceasta ocupându-se de gestionarea întregului ciclu de viata al proiectelor, de la promovarea programului, analizarea cererilor de finantare, monitorizarea proiectelor la fata locului, pâna la diseminarea rezultatelor proiectului si ale programului.   La nivel national, agentiile Erasmus joaca un rol foarte important. Programul Erasmus+ se implementeaza, în principal, prin gestiune indirecta, mai exact, Comisia Europeana încredinteaza sarcini de executie bugetara agentiilor nationale. În acest scop, fiecare tara participanta la program a desemnat una sau mai multe agentii nationale, care promoveaza si pun în aplicare programul la nivel national si actioneaza ca intermediar între Comisia Europeana si organizatiile participante de la nivel local, regional si national. Agentiile nationale au rolul sa ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul prin procesul de depunere a cererii de participare pâna la realizarea proiectului si la evaluarea finala. Agentia Nationala „Erasmus +” din România este Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).   Anexa

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe