OPORTUNITATI

Finantare pentru programe multinationale de promovare a produselor agricole - cerere de propuneri de proiecte 2020Agentia Executiva pentru Consumatori, Sanatate, Agricultura si Alimente („Chafea”) a Comisiei Europeane, cu sediul la Luxemburg, a deschis finantarea 2020 pentru cererea de propuneri de proiecte „Programe multinationale – promovarea produselor agricoleGranturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piata interna si în tarile terte în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”. Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii. Eligibilitate:  Solicitantii trebuie sa fie organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru sau de la nivelul UE si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauza sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost însarcinate de statele membre sa îndeplineasca o misiune de serviciu public în acest sector. Data limita pentru depunerea propunerilor: 15 aprilie 2020 Bugetul total al cererii: 86.400.000.000€, cofinantare de 80%    O zi de informare la Bruxelles va fi organizata la 30 ianuarie 2020. Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe