OPORTUNITATI

Finantare pentru autoritatile publice locale si regionale pentru implementarea Uniunii Energetice, cerere de propuneri de proiecte 2019, programul european "Orizont 2020"Comisia Europeana a deschis o cererea de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocari societale”, pe tema implicarii autoritatilor publice locale si regionale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în vederea realizarii independentei energetice si eficacitatii utilizarii acesteia în Uniunea Europeana. Titlul cererii: „Sprijin pentru autoritatile publice la implementarea Uniunii Energetice” Tematica: „Sa construim un viitor rezilient la clima si cu emisii reduse de carbon” Context: Autoritatile publice locale si regionale au un rol esential în stabilirea unor strategii ambitioase de eficienta energetica, de exemplu în cadrul initiativelor „Pactul primarilor pentru clima si energie” sau „Orase si comunitati inteligente”. Angajamentul politic la nivel local ar trebui consolidat, iar accentul ar trebui sa se îndrepte spre punerea în aplicare si monitorizarea eficienta a solutiilor si actiunilor concrete de eficienta energetica care pot contribui la modernizarea și decarbonizarea economiei europene. Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 3 septembrie 2019 Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program Buget disponibil: 10.000.000 € O fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe