OPORTUNITATI

Finantare europeana pentru activitati care vizeaza respectarea dreptului la proprietate intelectuala„Observatorul european pentru încalcarea drepturilor de proprietate intelectuala”, mandatat de catre „Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala”, a deschis cererea de propuneri de proiecte “Sprijin pentru activitatile de sensibilizare cu privire la valoarea proprietatii intelectuale si la daunele provocate de contrafacere si piraterie”.   Obiective specifice: -sporirea cunostintelor cu privire la valoarea proprietatii intelectuale, ca instrument de protejare a creativitatii si a inovarii, prin furnizarea de informatii concrete si obiective despre proprietatea individuala (PI) în acest context si prin cresterea gradului de constientizare cu privire la daunele cauzate de încalcarea drepturilor de proprietate intelectuala; -implicarea publicului prioritar cu privire la aceste probleme, tinând cont de posibilitatile relevante de mobilizare si, în special, de modul în care publicul se așteapta sa fie abordat cu privire la aceste aspecte (fara superioritate, obiectiv si neutru) în vederea schimbarii comportamentului si a reducerii atractiei exercitate de contrafacere si de piraterie.   Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 2 iulie 2019   Eligibilitate: entitati publice si private, spre exemplu: ONG-uri, organisme publice locale, regionale si nationale, universitati, scoli, fundatii, etc. Grupuri tinta vizate de actiunile proiectelor: elevi, tineri (15-24 ani), profesori si educatori, experti academici, formatori, etc. Bugetul total al cererii: 1.000.000 €; se acorda maximum 80% cofinantare. O fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe