OPORTUNITATI

Consultare publica europeana referitoare la evaluarea Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicapAvând în vedere ca strategia pentru persoanele cu handicap se va încheia în 2020, Comisia Europeana evalueaza punerea sa în aplicare printr-o consultare publica deschisa la sfârsitul lunii iulie a.c. Scopul acestei consultari publice este colectarea de dovezi si puncte de vedere de la o gama cât mai larga de parti interesate pentru a evalua relevanta, eficacitatea, eficienta, coerenta si valoarea adaugata a strategiei la nivelul UE.  Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap este principalul document de politica al UE în domeniul handicapului. Ea stabileste obiective si actiuni pentru punerea în aplicare a politicii privind persoanele cu handicap la nivelul UE, vizând promovarea unei Europe fara bariere si este instrumentul utilizat pentru punerea în aplicare la nivelul UE a Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).   Consultarea este deschis pâna la 23 octombrie 2019, iar formularul online poate fi completat direct în limba româna la adresa electronica: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationdisabilitystrategy?surveylanguage=ro Consultarea se adreseaza tuturor cetatenilor si organizatiilor interesate deoarece incluziunea persoanelor cu handicap în societate este o chestiune de interes general. CE spera sa primeasca contributii relevante în special de la: persoanele cu handicap si familiile acestora; organizatii care reprezinta persoanele cu handicap; functionari ai administratiilor publice de la nivelul UE, precum si de la nivel national si local, implicati în politica sociala si/sau responsabili cu gestionarea si punerea în aplicare a fondurilor europene (în special Fondul social european – FSE si Fondul european de dezvoltare regională – FEDR); lucratori sociali; organizatii si ONG-uri active în domeniul handicapului; societati si întreprinderi active în furnizarea de servicii pentru persoanele cu handicap sau care desfasoara activitati în domeniul tehnologiilor de asistenta. Cei care nu au mai participat la o consultare europeana în ultimii ani si nu au un cont personal sunt obligati sa se înregistreze, pentru a avea acces la consultare, pe principalul serviciu de autentificare al Comisiei Europene - ECAS. Pentru alte detalii privind aceasta consultare, trebuie contactata direct Comisia Europeana la adresa de email: [email protected] Din motive de transparenta, organizatiile si institutiile interesate sa participe sunt rugate sa se înscrie în Registrul de Transparenta al UE si sa subscrie la codul sau de conduita, în cazul în care acest lucru nu a fost facut deja pentru alte situatii. Detalii în limba romana la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe