OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte 2017 - Initiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar - mobilizare voluntari juniori si seniori

Titlul: Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” - proiecte pentru mobilizarea de voluntari UE juniori si seniori pentru ajutor umanitar, în vederea sprijinirii si completarii ajutorului umanitar în tarile terte, cu accent pe consolidarea capacitatii si rezistentei comunitatilor vulnerabile si afectate de dezastre si a organizatiilor de punere în aplicare.
 
Eligibilitate:
 
-          organizatii neguvernamentale, non-profit, înfiintate în conformitate cu legislatia unui stat membru si având sediul în Uniune;
-          organisme de drept public cu caracter civil;
-          Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.
 
Bugetul cererii: 12.600.000€; se acorda maximum 1.400.000€/proiect
Data limita de depunerea a aplicatiilor: 6 iunie 2017
 
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)
 

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe