OPORTUNITATI

Cerere de propuneri de proiecte 2017 - Initiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar - asistenta tehnica si consolidarea capacitatilor

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte  a Initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – proiecte de asistenta tehnica si consolidarea capacitatilor.
 
Titlul: Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” - Asistenta tehnica pentru organizatiile de trimitere. Consolidarea capacitatilor pentru ajutor umanitar ale organizatiilor de primire.
 
Eligibilitate:
-          organizatii neguvernamentale, non-profit, înfiintate în conformitate cu legislatia unui stat membru si având sediul în Uniune;
-          organisme de drept public cu caracter civil;
-          Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.
 
Bugetul cererii: 7.607.000€
Data limita de depunerea a aplicatiilor: 3 iulie 2017
 
Fisa de prezentare se regaseste în anexa.(click aici)

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe