OPORTUNITATI

Cerere de propuneri DG Regio - sprijin pentru actiunile de informare privind politica de coeziuneDirectia generala pentru politica regionala si urbana din cadrul Comisiei europene – DG Regio - a deschis cererea de propuneri 2019 pentru cofinantarea unor masuri de informare privind politica de coeziune a UE. Doua actiuni principale sunt prevazute :

    Actiunea 1 – Sprijin pentru elaborarea si difuzarea de informatii si de continut privind politica de coeziune a UE de catre media si alte entitati eligibile ; Actiunea 2 – Promovarea politicii de coeziune a UE de catre universitati si alte institutii de invatamânt.
  Solicitanti eligibili : organizatii mass-media, ONG-uri, universitati si institutii de invatamânt, centre de cercetare, entitati private, autoritati publice nationale, regionale si locale, etc. Termenul-limita pentru depunerea cererilor: 10 decembrie 2019 Budget disponibil: 4.800.000 euro ; cofinantare de maximum 80%. Durata maxima a proiectelor va fi de 12 luni. Textul cererii se regaseste in anexa (varianta romana). Sursa oficiala de informare: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe